Thông tin cơ bản

TIỂU SỬ CÔNG TÁC

-Vũ Nguyễn Anh Huy là một trong những lập trình viên có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng Game cho thị trường nước ngoài, tại thời gian Huy làm việc tại công ty nhật Allgrowlabo Huy đã học hỏi rất nhiều từ các đồng nghiệp của mình, từ quy trình làm Game, công nghệ game. Dựa vào những kinh nghiệm Huy đã tích lũy được Huy mong muốn chia sẻ các kinh nghiệm của mình cho những bạn cùng đam mê.
Kinh nghiệm làm việc:
-Đã từng lập trình game tại Allgrowlabo 2 năm.
-Đã từng lập trình game tại VOMAGA 1 năm.
-Hiện tại đang làm trưởng nhóm lập trình tại game việt.

HỌ & TÊN

Vũ Nguyễn Anh Huy

Giảng Viên

Học vị

Trưởng nhóm lập trình game

VNĐ

Số tiền hiện tại0

Những khóa học của giảng viên