Thông tin cơ bản

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

* Học công nghệ thông tin – Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật
* Java Web Developer

MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT

* 2, 5 năm làm việc với Java web Jsp, Servlet, Spring MVC, Hibernate

HỌ & TÊN

Trương Tùng Lâm

Giảng Viên

Học vị

Java Web Developer

VNĐ

Số tiền hiện tại0

Những khóa học của giảng viên