Thông tin cơ bản

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

Họ và tên: Bạch Ngọc Toàn
Ngày sinh: 12/11/1989
Nghề nghiêp: Senior .Net
Sở thích: Ca hát, lập trình và đọc sách
Hiện đang là: Senior kiêm trainer tại kênh đào tạo trực tuyến TEDU. Và có hơn 3 năm làm dự án về ASP.NET

TIỂU SỬ CÔNG TÁC

Senior .Net tại Tek Experts Vietnam,

HỌ & TÊN

Bạch Ngọc Toàn

Giảng Viên

Học vị

Senior .Net – TEDU

VNĐ

Số tiền hiện tại0

Những khóa học của giảng viên