Thông tin cơ bản

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

*** NGUYỄN LÊ HOÀNG DŨNG ***
===========================================
– Quá trình đào tạo:
+ 2011 – 2015: Đại học Khoa học Tự nhiên – Thạc sĩ – Khoa học máy tính
+ 2007 – 2011: Đại học Khoa học Tự nhiên – Cử nhân – Công nghệ thông tin
– Chứng chỉ:
+ 2016: Phương pháp giảng dạy Đại học theo học chế tín chỉ
+ 2015: Professional Skills Enhancement for Lecturers

* ** TRẦN DUY QUANG ***
===========================================
– Quá trình đào tạo:
+ 2013: Thạc sĩ Khoa học máy tính Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM
+ 2009: Cử nhân Công nghệ thông tin Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM

MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT

* ** NGUYỄN LÊ HOÀNG DŨNG ***
===========================================
– Các dự án đã triển khai:
+ Công ty Cách Tân (GlobeDr Việt Nam)
+ Vị trí: Lập trình viên iOS
+ Mô tả công việc: Xây dựng ứng dụng mạng xã hội giữa bệnh nhân, bác sĩ trên môi
trương iOS. Người dùng có thể thực hiện các chức năng chính như: trò chuyện giữa bệnh nhân, bác sĩ; quản lý lịch hẹn khám cho bác sĩ, bệnh nhân; tìm kiếm bác sĩ, nhà thuốc, bệnh viện…
+ Cá nhân:
+ Vị trí: Quản lý dự án và Lập trình viên iOS;
+ Mô tả công việc: Lập trình Ứng dụng và Games trên môi trường iOS. Một số ứng dụng và
game như: Từ điển Anh-Việt, Đàm thoại Anh-Việt; Ứng dụng học Toán; Ứng dụng học Tiếng Anh; Ứng dụng hướng dẫn chơi Game Clash Royale; Ứng dụng nghe nhạc eTarab; Ứng dụng quản lý việc đặt in ảnh PickEasyEvents; Game 2048, Kuku Kube; ứng dụng bán hàng Pos4Woo, Ứng dụng nghe nhạc eTarab…

*** TRẦN DUY QUANG ***
===========================================
+ PickEasy: Quản lý việc đặt hàng in ảnh trên iPhone.
+ StrawFarm: Quản lý việc thu hoạch dâu của nông trại ở Úc.
+ PoolPath: Ứng dụng quản lí công việc của nhân viên.

TIỂU SỬ CÔNG TÁC

*** NGUYỄN LÊ HOÀNG DŨNG***
===========================================
– Từ 2011 – nay: Giảng dạy một số môn thuộc Khoa CNTT – KHTN như Lập trình di động, Lập trình Game, Lập trình hướng đối tượng, Lập trình ứng dụng quản lý.
– Từ 2015-2016
+ Công ty: Cách Tân (GlobeDr Việt Nam)
+ Chức vụ: Lập trình viên iOS
+ Mô tả công việc: Tham gia lập trình ứng dụng trên môi trường iOS.

*** TRẦN DUY QUANG ***
===========================================
+2009-2015: Trợ giảng tại khoa Công nghệ thông tin, Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM. Các môn chính: Lập trình Windows, Lập trình ứng dụng quản lý.
+ 02/2016 đến nay: Freelancer chuyên về mobile và web.

HỌ & TÊN

DnD Team

Giảng Viên

Học vị

Thạc Sỹ KHTN

VNĐ

Số tiền hiện tại0

Những khóa học của giảng viên