Front-End: Cốt lõi thiết kế website với HTML, CSS, JavaScript , Jquery, Responsive, Bootstrap, dàn layout từ Photoshop


5( 27 Đánh giá )
450 STUDENTS

Học viên: 450
Thời gian: 33 giờ 52 phút
Bài học: 125

450 HỌC VIÊN
 • Profile photo of LÊ QUANG SONG
 • Profile photo of Big Star
 • Profile photo of Ngọc Tiển Huỳnh
 • Profile photo of Vũ Xuân Đức
 • Profile photo of Phạm Việt Hùng
 • Profile photo of Huy Cu Li
GHI DANH
 • 999.000 VNĐ
 • 33 giờ 52 phút

Mô tả khóa học

Xin chào tất cả các bạn, thông qua khoá học này, tôi hy vọng sẽ mang đến các bạn những kiến thức nền tảng nhất, những bước đi khởi đầu cho nghề lập trình web.

Hiện nay, thiết kế website là rất cần thiết cho doanh nghiệp, website mang đến những thông tin cập nhật nhanh nhất về các dịch vụ của doanh nghiệp. Với sự phát triển của cơ sở hạ tầng, băng thông mạnh hơn hẳn, các phần mềm cũng dẫn chuyển sang nền tảng web. Các nhà phát triển web cũng được tuyển dụng ngày càng nhiều. Khoá học này đặt nền móng vững chắc cho các bạn về thuỷ tổ khởi nguồn của web, lịch sử web, các khái niệm quan trọng như hosting, domain, các bước thiết kế một website là gì.

Một điều tôi cũng nhấn mạnh trong khoá học này cũng chính là khi bắt đầu thiết kế một website, chúng ta cần phải có những định hướng nào?

Làm thế nào để website của mình thu hút được nhiều người dùng, làm sao người dùng cảm thấy tiện dụng, họ truy cập và ở lâu trên website của mình, website của mình như thế nào để lôi kéo được nhiều nguòi dùng và chiến thắng các website khác. Các kiến thức này được trình bày qua các khái niệm và một số kinh nghiệm về UI, UX của tôi khi thiết kế các website. Khoá học cũng mang đến cho các bạn những khái niệm cơ bản và quan trọng của các thẻ HTML, CSS, javascript, jquery,…, trong từng bài học, tôi cố gắng trình bày kèm theo nhiều ví dụ trực quan, một số layout dạng thực tế để các bạn dễ tiếp cận và vận dụng.

Một trong những khái niệm và kỹ thuật quan trọng như boostrap web, responsive web là gì cũng được tôi trình bày và vận dụng trong khoá học này.

Cuối khoá học, tôi cũng áp dụng tất cả các kiến thức để hướng dẫn các bạn thực hiện một số layout cho website bán hàng thời trang.

Tôi hy vọng, với khoá học này, các bạn hiểu rõ, hiểu sâu để có thể áp dụng, vận dụng trong việc thiết kế các website cho mình hoặc cho các khách hàng của mình.

Yêu cầu khóa học ?

Học xong khóa học này bạn có thể ?

 1. Nắm bắt tổng quan về thiết kế web, nền tảng công nghệ liên quan đến xây dựng website.
 2. Các khải niệm đầy đủ về xây dựng một website.
 3. Các bước để thực hiện một website.
 4. Cách thiết kế và bố cục website để thu hút độc giả và người dùng.
 5. Các kinh nghiệm xây dựng website thân thiện với người dùng.
 6. HTML- các kiến thức căn bản và chuyên sâu về ngôn ngữ trình bày website
 7. HTML Form – gởi nhận thông tin trong website
 8. CSS – các kiến thức căn bản và chuyên sau để trình bày giao diện website, style cho website
 9. Javascript – tương tác với website ở phía người dùng.
 10. Jquery – một thư viện hỗ trợ xây dựng tương tác website được sử dụng rất rộng rãi trong việc xây dựng website.
 11. Slideshow cho các banner trong website
 12. Các khái niệm quan trọng về khái niệm xây dựng website chạy trên đa thiết bị, đa trình duyệt
 13. Khái niệm về bootstrap website – một khái niệm để xây dựng website hiện đại.
 14. Luyện tập chia bố cục website
 15. Luyện tập thông qua 2 layout website thực tế.

Ai có thể học khóa học này ?

 1. Tất cả các bạn đam mê lập trình

Đề cương khóa học

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC
Tài liệu + source code Thiết kế web căn bản
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ WEB & INTERNET / CÁC BƯỚC XÂY DỰNG WEBSITE
Bài 2: Tổng quan về thiết kế web và các bước xây dựng – Phần 1
30 phút
Bài 3: Tổng quan về thiết kế web và các bước xây dựng – Phần 2
21 phút
CHƯƠNG III: UI và UX TRONG THIẾT KẾ WEBSITE
Bài 3: UI và UX trong thiết kế website
40 phút
CHƯƠNG IV: HTML CĂN BẢN VÀ BÀI TẬP
Bài 10.2 : Bài tập tổng hợp các thẻ – phần 2
20 phút
Bài 11: HTML Form phần 1
09 phút
Bài 12: HTML Form – phần 2
12 phút
Bài 13: HTML Form – phần 3
16 phút
Bài 16.2 – Bài tập Form – phần 2
27 phút
Bài 16.3 : Phân biệt thuộc tính “value” và “name”
08 phút
CHƯƠNG V: TỔNG QUAN VỀ CSS VÀ BÀI TẬP
Bài 17: CSS – Giới thiệu
13 phút
Bài 18: CSS – Cú pháp
12 phút
Bài 19: CSS Selector
19 phút
Bài 20: Bài tập CSS – Bài tập 1
13 phút
Bài 21: Các loại CSS – lý thuyết
17 phút
Bài 22: Các loại CSS – thực hành
20 phút
Bài 23: CSS layout – phần 1
10 phút
Bài 24: CSS layout – phần 2
08 phút
Bài 25: CSS layout – phần 3
07 phút
Bài 26: CSS layout – phần 4
15 phút
Bài 27: CSS layout – phần 5
08 phút
Bài 28: CSS layout – phần 6
16 phút
Bài 29: CSS Layout – Phần 7
23 phút
Bài 30: CSS -Layout phần 8
07 phút
Bài 31: CSS Layout – Phần 9
19 phút
Bài 32.3: BÀI TẬP CSS – Top Header
18 phút
Bài 32.4: Bài tập CSS – Logo – Menu
30 phút
Bài 32.5: Bài tập CSS- Slider-Sản phẩm
33 phút
Bài 32.6 – Bài tập CSS – Phần cuối
34 phút
CHƯƠNG VI: JAVASCRIPT & DOM
Bài 33: Javascript phần 1
22 phút
Bài 34: Javascript phần 2
26 phút
Bài 36: Javascript phần 4
14 phút
Bài 38: Javascript phần 6
16 phút
Bài 39: Javascript phần 7
17 phút
Bài 40: Javascript phần 8
05 phút
Bài 41: Javascript DOM – phần 1
26 phút
Bài 42: Javascript DOM – phần 2
11 phút
Bài 44: Javascript DOM – phần 4 – Bài tập nhỏ (Number)
15 phút
Bài 45: Javascript DOM – phần 5 – Bài tập tạo table động
18 phút
Bài 46: Javascript DOM – phần 6 – Bài tập tạo dropbox động
07 phút
Bài 47: Javascript DOM – phần 7 – Đối tượng Date
09 phút
Bài 48: Javascript DOM – phần 8 – Đối tượng Chuỗi – phần 1
20 phút
Bài 52: Javascript DOM – phần 12 – Form Validation
24 phút
Bài 53: Javascript DOM – phần 13 – Form Validation 2
06 phút
Bài 54: Javascript DOM – phần 14 – Form Validation 3
20 phút
Bài 55: Bài tập Javascript tông hợp – phần 1
31 phút
Bài 56: Bài tập Javascript tổng hợp – phần 2
36 phút
Bài 57: Bài tập Javascript tổng hợp – phần 3
32 phút
Bài 58: Bài tập Javascript tổng hợp – tổng kết
22 phút
CHƯƠNG VII: JQUERY
Bài 60: jQuery – phần 2
18 phút
Bài 61: jQuery – phần 3
11 phút
Bài 62: jQuery – phần 4
12 phút
Bài 63: jQuery – phần 5
12 phút
Bài 64: jQuery – phần 6
09 phút
Bài 65: jQuery – phần 7
05 phút
Bài 66: jQuery – phần 8
16 phút
Bài 67: jQuery – DOM
13 phút
Bài 68: jQuery – DOM – Tiếp theo
08 phút
Bài 69: jQuery – DOM – CSS
13 phút
Bài 70: jQuery – DOM – CSS – tiếp theo
10 phút
Bài 71: jQuery – DOM – Traversing – Descendants – phần 1
15 phút
Bài 72: jQuery – DOM – Traversing – Descendants – phần 2
10 phút
Bài 73: jQuery – DOM – Traversing – Descendants – phần cuối
13 phút
Bài 74: Cách sử dụng từ khoá tìm kiếm google -API, component jquery – bài tập jQuery form validation
30 phút
Bài 75: jQuery và slideshow cho banner trang web
27 phút
CHƯƠNG VIII: BOOTSTRAP & RESPONSIVE
Bài 77: Bootstrap – các khái niệm
21 phút
Bài 78: Hệ thống grid trong bootstrap
32 phút
Bài 79: Glyphicon và Jumbotron trong bootstrap
15 phút
Bài 80: Sử dụng image trong bootstrap
08 phút
Bài 81: Sử dụng menu – navigation trong bootstrap – phần 1
24 phút
Bài 82: Sử dụng menu – navigation trong bootstrap – phần 2
10 phút
Bài 83: Carousel bootstrap
15 phút
CHƯƠNG IX: ĐỒ ÁN THỰC HÀNH 1
Bài 86: Lập trình đồ án 1 – kết thúc
32 phút
Bài 87: Animation – hiệu ứng chuyển động cho website
22 phút
Mã nguồn – Sourcecode Đồ án 1
CHƯƠNG X: ĐỒ ÁN THỰC HÀNH 2
Sourcecode – Mã nguồn – Đồ án 2
Bài 89: Chia sẻ một số kinh nghiệm trong xây dựng website – Trang chủ Đồ án 2 – P1
33 phút
Bài 90: Trang chủ Đồ án 2 – Phần cuối
24 phút
Bài 91: Phân tích các trang còn lại – đồ án 2
19 phút
Bài 92: Tổng kết khoá học
10 phút
CHƯƠNG BỔ SUNG: Hướng dẫn sử dụng Sublime Text3 và các mẹo làm nhanh cho HTML,CSS
CHƯƠNG BỔ SUNG BÀI MỚI
NEW: Code bài tập javascript: Máy tính cầm tay
50 phút
Chương XI: CẮT FILE PHOTOSHOP VÀ DÀN LAYOUT BOOTSTRAP
Mã nguồn chương trình + File Photoshop PSD – Dàn layout
NEW: Tìm hiểu media query CSS3
14 phút
NEW: Bí quyết tạo Project mới khi dàn layout không tốn thời gian với template
07 phút
NEW: Cắt PSD và dàn layout bootstrap (P1)
13 phút
NEW: Cắt PSD và dàn layout bootstrap (P2)
28 phút
NEW: Cắt PSD và dàn layout bootstrap (P3)
12 phút
NEW: Cắt PSD và dàn layout bootstrap (P4)
15 phút
NEW: Cắt PSD và dàn layout bootstrap (P5)
05 phút
NEW: Cắt PSD và dàn layout bootstrap (P6)

Thông tin về giảng viên

Profile photo of LÊ QUANG SONG
LÊ QUANG SONG

Thạc sĩ KHTN

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

Sáng lập viên hệ thống MyClass.vn
Sáng lập viên hệ thống ItClass.vn

Anh Song đã tốt nghiệp Thạc Sỹ ngành Khoa Học Máy Tính tại trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên. Anh luôn tâm huyết xây dựng một hệ thống giảng dạy trực tuyến nhằm tạo ra các khóa học tốt nhất, chi phí thấp nhất để hỗ trợ cho cộng đồng, cho các bạn trẻ khắp cả nước.

MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Giải 3 Nhân Tài Đất Việt năm 2007 với sản phẩm : Framework hỗ trợ phát triển 3D Game trên pocket PC.
Giải thưởng “Ý tưởng sáng tạo Gameas” của VinaGame năm 2007.
Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2007.
Giải thưởng“Eureka” cấp thành phố năm 2007.
Giải thưởng “Sáng tạo Khoa Học Kỹ Thuật Thành phố năm 2008”.
Bằng Khen Chủ Tịch Thành phố của cuộc thi “Sáng tạo Khoa Học Kỹ Thuật Thành Phố năm 2010”.

TIỂU SỬ CÔNG TÁC

1. Từ 05/2013 đến nay: Sáng lập hệ thống khóa học miễn phí Myclass.vn và Hệ thống học lập trình trực tuyến ItClass.vn
2. Từ 05/2011 đến 05/2013: Đồng sáng lập - Giám đốc Điều hành công ty Cổ phần Công nghệ Năng động.
3. Từ 4/2009 đến 04/2011: Trưởng dự án E-learning project tại Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS)
4. Từ 08/2007 đến 4/2009 : Lập trình viên tại công ty ELCA Switzerland

BÁO CÁO KHOA HỌC

[1] Le Quang Song, Tran Minh Triet, Morphing cloth textures based on human upper body pose estimation to develop virtual dressing room, Journal of Science and Technology (Vietnam Academy of Science and Technology), ISSN: 0866 708X . International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP 2013), Ho Chi Minh City, Vietnam, October 23-25, 2013
[2] Quang-Song Le and Minh-Triet Tran , Overlay upper Clothing Textures to Still Images based on Human Pose Estimation, Rinton Press , JMM Vol.10 2014, (43-57)
http://www.cse.hcmut.edu.vn/acomp2013
http://www.youtube.com/watch?v=xpwACV3UfOQ

Các khóa học được học viên quan tâm
 • myclass.vn
  Front-End: Làm dự án thực tế với Angular 2 + Web API – Restful Service
  1200.000 VNĐ840.000 VNĐ
  ( 0 REVIEWS )
 • jsp-servlet
  Cốt lõi Java Web JSP-SERVLET core qua dự án Web Học Toeic trực tuyến
  COMING SOON
  3.7
 • myclass.vn-typescript
  TypeScript – ES6 (Javascript) qua dự án Shopping Cart – Nền tảng Node.js và AngularJs 2
  799.000 VNĐ
  0
 • learngit-teaser
  Làm chủ GIT để quản lý SourceCode trong Dự án Thực tế
  199.000 VNĐ
  5
 • myclass.vn-web-ban-hang
  Làm Web Bán Hàng chuẩn SEO – Không cần lập trình
  599.000 VNĐ
  5
 • Web Crawler, Indexer Web Spider, cào dữ liệu
  Lập trình PHP: Thu thập (Cào) (Web Crawler – Web Spider) Dữ liệu Website qua 2 Dự án
  COMING SOON
  0

Đánh giá khóa học

 1. Profile photo of Huy Cu Li Huy Cu Li says:

  rất hay
  rất dễ hiểu , cảm ơn thầy

  -Cách đây 1 năm

 2. Profile photo of Big Star Big Star says:

  rất hay
  thầy giảng bài rất hay ạ :D

  -Cách đây 1 năm

 3. Profile photo of Trí Thức Trí Thức says:

  Giọng thầy hay quá
  Giọng thầy giảng hay, slide rất đẹp, dễ hiểu, có điều thầy ra bài nhanh hơn tí đi, em đang cần kiến thức phần boostrap vs javacript...hóng quá... Cảm ơn thầy...

  -Cách đây 1 năm

 4. Profile photo of Tran Anh Tran Anh says:

  Giang tai it.myclass.vn
  khoa học tí it.myclass rất hay rất thích hợp cho các bạn mới biết về lập trình web nói riêng cũng như học lập trình nói chung

  -Cách đây 1 năm

 5. Đăng ký khóa học năm mới
  Mong đk năm mới gặp được thành công. Chúc Thầy năm mới an khang thịnh vượng.

  -Cách đây 1 năm
 6. Đang học tới javascript rồi!
  Thầy dạy dễ hiểu, em cảm ơn thầy

  -Cách đây 1 năm
 7. Profile photo of Nghi Nghi says:


  Bài giảng rất dễ hiểu. Cảm ơn thầy.

  -Cách đây 1 năm
 8. Profile photo of KaNz KaNz says:

  Khóa học cực kỳ bổ ích và chất lượng
  Thầy giảng rất hay rất ân cần , nhiệt tình và bài học vô cùng dễ hiểu

  -Cách đây 1 năm
 9. Thầy dạy rất nhiệt tình
  có những kiến thức ở trường chưa bao giờ được học thầy dạy cách phân tích .......và thầy hướng dẫn giải đáp rất là nhiệt tình .:D Cho thầy 6 ngôi luôn kkkkkkkk

  -Cách đây 1 năm
 10. Đánh Gía Khóa Học
  hay và rất hữu ích xin chần thành cảm ơn

  -Cách đây 1 năm
 11. KHỞI ĐẦU THIẾT KẾ WEBSITE VỚI HTML, CSS, JQUERY, RESPONSIVE, BOOTSTRAP
  Khóa học của thầy rất hay, thầy dạy rất tận tâm và chi tiết. Xin cảm ơn thầy nhiều!

  -Cách đây 1 năm

 12. Profile photo of Tôm Tôm says:

  Đánh giá khóa học thiết kế website
  Đáp ứng tốt kiến thức cơ bản và nâng cao cần thiết để thiết kế được 1 website hoàn chỉnh.

  -Cách đây 1 năm

 13. Profile photo of Nguyen Van Nguyen Van says:

  thầy giảng rất chi tiết và dễ hiểu
  thầy giảng rất chi tiết và dễ hiểu. Cảm ơn thầy rất nhiều !

  -Cách đây 1 năm

 14. khóa học khá ổn, dễ hiểu
  Khóa học khá nhiều kiến thức, nhưng phần thực hành là code sẵn rồi thầy phân tích lại như vậy em nghĩ nhiều bạn sẽ không hiểu rõ được. Em thấy myclass chưa có khóa fw php nào, sắp tới nếu myclass ra khóa làm web bán hàng bằng laravel thì tốt ạ

  -Cách đây 10 tháng

 15. good
  hay lắm

  -Cách đây 8 tháng

 16. Tuyệt vời
  Thật sự em rất cảm ơn sự nhiệt tình của thầy, các bài giảng chi tiết từng bước rất phù hợp với những người chưa biết gì như em, giọng thầy giảng rất hay, rõ ràng, và rất tâm huyết, em cảm ơn thầy, và chúc myclass.vn càng ngày phát triển hơn. Thân

  -Cách đây 8 tháng

 17. Quá hay
  Em cảm ơn thầy

  -Cách đây 6 tháng

 18. Profile photo of Hieu Hieu says:

  Great +++
  Cam on Thay nhieu . Em moi hoc duoc 10/123 bai nhung cam thay that su rat hai long voi kien thuc tiep thu tu bai giang cua thay. Cang hoc cang cam thay hung thu tu phan ly thuyet cho toi bai thuc hanh .

  -Cách đây 5 tháng

 19. Cực kì hài lòng
  Bài giảng của thầy cực kì chi tiết và dễ hiểu. Hồi trước e tự học trên w3school nhưng cảm thấy rối và không có cái nhìn tổng quát được. Trong 2 ngày học liền 1 lúc 30 bài của thầy thấy dễ hiểu vô cùng. Cám ơn thầy rất nhiều ạ, càng học càng mê ^^

  -Cách đây 4 tháng
 20. Bài giảng đầy đủ
  Từng học rất nhiều khóa học online trên mạng, em thấy ITCLASS có những khóa học đầy đủ và xứng đáng với trị giá mỗi khóa. Mong thầy hoàn thành xong những bài về Photoshop để chúng em có thể kết thúc khóa học

  -Cách đây 4 tháng
 21. Profile photo of Doan Bac Tay Doan Bac Tay says:

  Tuyệt vời myclass.vn
  Đã học ở rất nhiều nơi, cuối cùng đây là nơi mà tôi cho là tốt nhất trong đào tạo trực tuyến về lập trình hiện nay. Các thầy rất tâm huyết, rất nhiệt tình, kiến thức và cách trình bày rất khoa học, tôi chưa biết gì nhưng học và hiểu ngay. Xin cảm ơn myclass.vn và các thầy đã tạo ra hệ thống này.

  -Cách đây 4 tháng
 22. Không thể tìm được nơi nào chất lượng hơn
  Xin cảm ơn thầy rất nhiều. Thầy đã mang lại những bài học rất chi tiét, cặn kẽ. Cách giảng bài rất thu hút và rất nhiệt tình ạ. Chúc thầy luôn sức khỏe và myclass.vn ngày càng phát triển để mang lại nhiều khóa học bổ ích cho cộng đồng ạ.

  -Cách đây 3 tháng
 23. tài liệu chi tiết + hỗ trợ nhiệt tình
  cảm ơn thầy rất nhiều

  -Cách đây 3 tháng
 24. Great
  Tuyệt vời thầy ạ. Nhờ khóa này mà em đã nắm rõ được về làm web, về nền tảng web. Rất nhiệt tình ạ.

  -Cách đây 3 tháng
 25. 5*
  Thầy dạy nhiệt tình, dễ hiểu, dạy căn bản đến nâng cao 1 cách chi tiết,mọi vấn đề ko hiểu liên hệ thầy đều được giải thích,cảm ơn thầy.

  -Cách đây 2 tháng
 26. Profile photo of Trung Hiếu Trung Hiếu says:

  quá hay luôn và bổ ích
  quá hay quá bổ ích ạk

  -Cách đây 3 tuần
 27. Đánh giá
  rất hay. thầy dạy rất nhiệt tình và chi tiết

  -Cách đây 7 ngày
Những khóa học của giảng viên LÊ QUANG SONG
 • oop-myclass.vn

  Lập trình Hướng đối tượng toàn tập cả C++ và C# qua các ví dụ và các game mini

  ( 0 )
  0
  COMING SOON
 • myclass.vn-cau-truc-du-lieu

  Cấu trúc dữ liệu & giải thuật qua ví dụ kinh điển – C++ nền tảng, nâng cao, phỏng vấn xin việc

  5( 3 )
  146
  1 600.000 VNĐ
 • myclass.vn-web-ban-hang

  Làm Web Bán Hàng chuẩn SEO – Không cần lập trình

  5( 1 )
  59
  599.000 VNĐ
 • wordpress-myclass.vn

  Sở hữu website KINH DOANH, xây dựng web cho KHÁCH HÀNG. Combo 5 Dự án Thực Tế – WordPress

  5( 6 )
  352
  1 200.000 VNĐ
 • thiet-ke-web-can-ban

  Front-End: Cốt lõi thiết kế website với HTML, CSS, JavaScript , Jquery, Responsive, Bootstrap, dàn layout từ Photoshop

  5( 27 )
  450
  999.000 VNĐ

@2015 - Bản quyền thuộc về ItClass.vn - Dự án thử nghiệm - Đang chờ xin giấy phép