Sở hữu website KINH DOANH, xây dựng web cho KHÁCH HÀNG. Combo 5 Dự án Thực Tế – WordPress


360 STUDENTS

Học viên: 360
Thời gian: 28 giờ 36 phút
Bài học: 102

360 HỌC VIÊN
 • Profile photo of KaNz
 • Profile photo of Phan Trung Phú
 • Profile photo of Nguyễn Tấn Được
 • Profile photo of Nguyen Trung Hai
 • Profile photo of Dang Viet
 • Profile photo of El Niño
GHI DANH
 • 1 200.000 VNĐ
 • 28 giờ 36 phút

Mô tả khóa học

Yêu cầu khóa học ?

 1. Nên biết trước HTML, CSS, Bootstrap, Responsive Website

Học xong khóa học này bạn có thể ?

 1. Xây dựng website Bán hàng
 2. Xây dựng website Thương mại điện tử
 3. Cấu trúc của một website Bán hàng - Thương mại điện tử
 4. Xây dựng website với mã nguồn Wordpress
 5. Hosting và Domain
 6. Nắm bắt nhu cầu Khách hàng & xây dựng website cho Khách hàng
 7. NHẬN DỰ ÁN VÀ XÂY DỰNG NGAY WEBSITE CHO KHÁCH HÀNG
 8. Xây dựng một website Nha khoa hoàn chỉnh
 9. Xây dựng một website giới thiệu Doanh nghiệp hoàn chỉnh
 10. Xây dựng một website Giới thiệu Doanh nghiệp Bất Động Sản
 11. Xây dựng Website Trang Định Hướng - Landing Page phục vụ cho Kinh doanh, marketing

Ai có thể học khóa học này ?

 1. Tất cả mọi người có thể học khoá học này
 2. Chủ Doanh nghiệp
 3. Lập trình viên
 4. Nhân viên Marketing, Tiếp thị
 5. Nhân viên kinh doanh
 6. Chủ cửa hàng
 7. Nghề Front-end
 8. Freelancer nhận dự án web cho khách hàng sử dụng Wordpress
 9. Học sinh
 10. Sinh viên

Đề cương khóa học

WordPress – LINK TOÀN BỘ SOURCE CODE
Chương 1: Căn bản về Wordpress & Website
Bài 1: Tại sao chọn WordPress
20 phút
Bài 2: Tổng quan về thiết kế web và các bước xây dựng – Phần 1
30 phút
Bài 3: Tổng quan về thiết kế web và các bước xây dựng – Phần 2
21 phút
Bài 4: Cài đặt Web server XAMPP
16 phút
Bài 4.1 Cài đặt XAMPP cho máy Macbook
07 phút
Bài 6: Cơ sở dữ liệu MySQL và PHPMYADMIN
17 phút
Bài 7: Tải và Cài đặt WordPress
18 phút
Bài 8: Sửa lỗi Phân quyền – FTP Upload hình ảnh và plugin trên Macbook
13 phút
Bài 9: Cấu hình ngôn ngữ website – giải thích menu trong Admin
21 phút
BÀi 10: Tạo trang và cấu hình Trang chủ mặc định cho website
08 phút
Bài 11: Theme – Giao diện trong WordPress
29 phút
Bài 12: Plugin – Gói mở rộng trong WordPress
29 phút
Chương 2 : Dự án 1: Xây dựng web Bán hàng - Thương mại điện tử - Mẫu 1
Source-code Bán hàng Mẫu 1
BÀi 13: Giới thiệu về dự án & Phân tích nhu cầu khách hàng
10 phút
Bài 14: Cài đặt mã nguồn tại localhost
17 phút
Bài 15: Hiệu chỉnh tổng quan về giao diện
26 phút
Bài 16: Hiệu chỉnh menu
30 phút
Bài 17: Plugin WooCommerce – Phần 1
37 phút
Bài 18: Plugin WooCommerce – Phần 2
23 phút
Bài 19: Quản lý Danh mục – Thương hiệu – Từ khoá cho Sản phẩm
23 phút
Bài 20: Quản lý Thuộc tính cho Sản phẩm
09 phút
Bài 21: Tạo Sản phẩm – Sản phẩm đơn giản
22 phút
Bài 22: Tạo Sản phẩm – Sản phẩm theo nhóm
14 phút
Bài 23: Tạo Sản phẩm – Sản phẩm biến thể – quản lý sản phẩm
32 phút
Bài 24: Slide show – Slider Revolution – Phần 1
40 phút
Bài 25: Slide show – Slider Revolution – Phần 2
23 phút
Bài 26: Slide show – Slider Revolution – Phần 3
30 phút
Bài 28: Visual composer – page builder Phần 2
16 phút
Bài 29: Visual Composer – Page builder – Phần 3
15 phút
Bài 30: Visual composer – Page Builder – Phần 4
25 phút
Bài 31: Visual Composer – Page Builder Phần 5
16 phút
Bài 32: Visual composer – Page builder – Phần 6
26 phút
Bài 33: Visual Composer – Page builder phần cuối
17 phút
Bài 34: Menu – Mega menu
40 phút
Bài 35: Widget – sidebar – TESTIMONIALS – Ý kiến khách hàng
25 phút
Bài 36: Footer – Sidebar Footer
25 phút
Bài 37: Quản lý bài viết – sự kiện
24 phút
Bài 38: Contact form – liên hệ – phần 1
27 phút
Bài 39: Contact form – liên hệ – phần 2
10 phút
Bài 40: Cài đặt và cấu hình Email – Phần 1
13 phút
Bài 41: Tạo và cấu hình email Phần 2 – Tạo mail server miễn phí với Zoho
10 phút
Bài 42: Cài đặt và sử dụng plugin Google Map
12 phút
Bài 43: Cài đặt và sử dụng plugin Chat Zopim (giống myclass.vn)
18 phút
Bài 44: Cài đặt và sử dụng Plugin SEO – phần 1
29 phút
Bài 45: Viết bài chuẩn SEO – Phần 2
18 phút
Bài 46: Tích hợp và cấu hình công cụ phân tích trang Google Analysis
25 phút
Bài 47: Sao lưu Backup website – Triển khai hosting
35 phút
Chương 3: Xây dựng website Bán hàng Mẫu 2 và Mẫu 3
Bài 48: Tạo Trang chủ và cấu hình cho trang web bán hàng 2 – Phần 1
24 phút
Bài 49: Tạo Trang chủ và cấu hình cho trang web bán hàng 2 – Phần 2
17 phút
Bài 50: Tạo Trang chủ và cấu hình cho trang web bán hàng 2 – Phần 3
18 phút
Bài 51: Tạo Trang chủ và cấu hình cho các mẫu còn lại
19 phút
Bài 52: Hướng dẫn sử dụng plugin Loco Translate
13 phút
Bài 53: Hướng dẫn tích hợp cổng thanh toán Ngân lượng – Bảo Kim
11 phút
Chương 4: Dự án 2: Dự án web giới thiệu Doanh nghiệp theo Giao diện OnePage
Bài 55: Tải và cài đặt mã nguồn tại localhost
06 phút
Bài 56: Thiết lập Theme option – phần 1
14 phút
Bài 57: Thiết lập Theme – option phần 2
12 phút
Bài 58: Theme option – phần 3
06 phút
Bài 59: Page Builder cho website Doanh nghiệp – Trang chủ (Phần 1)
18 phút
Bài 61: Trang chủ – Phần 3
23 phút
Bài 62: Trang chủ – Phần 4
10 phút
Bài 63: Trang chủ – Phần 5
24 phút
Bài 64: Trang chủ – Phần 6
14 phút
Bài 66: Trang chủ – Phần 8
14 phút
Bài 67: Trang chủ – Phần 9
25 phút
Bài 68: Bài cuối – Doanh nghiệp
25 phút
Chương 5: Dự án 3: Dự án web giới thiệu Doanh nghiệp Bất động sản
Bài 70: Cài đặt mã nguồn & chọn theme
09 phút
Bài 71: Theme option phần 1
09 phút
Bài 72: Theme option phần 2
12 phút
Bài 73: Theme option phần 3
18 phút
Bài 74: Sidebar
14 phút
Bài 75: Tạo trang chủ
19 phút
Bài 76: Tạo menu Dịch vụ
07 phút
Bài 77: Tạo menu Giới thiệu
07 phút
Bài 78: Tạo menu Dự án
17 phút
Chương 6: Dự án 4: Xây dựng website Nha khoa
Bài 2: Web nha khoa – Phần 2
10 phút
Bài 3: Web nha khoa – phần 3
07 phút
Bài 4: Web nha khoa – phần 4
14 phút
Bài 5: Web nha khoa – phần 5
09 phút
Bài 6: Web nha khoa – phần 6
08 phút
Bài 7: Web nha khoa – phần 7
12 phút
Bài 8: Web nha khoa – phần 8
10 phút
Bài 9: Web nha khoa – phần 9
09 phút
Bài 10: Web nha khoa – phần cuối
08 phút
Chương 7: Dự án 5: Xây dựng trang Định Hướng (landing page) hỗ trợ cho Marketing, Giới thiệu sự kiện…
Bài 97: Trang định hướng là gì & Bố cục – Tổ chức – Ý tưởng
04 phút
Bài 98: Xây dựng demo Trang Định Hướng
27 phút
Bài 99: NEW: Bài tập tự luyện – Tạo Landing page
Chương 8: Cắt layout Photoshop PSD và dàn lên Worpdress
100. Source file PSD thực hành
Bài 103: Dàn slider từ file photoshop
23 phút
Bài 104: Dàn layout photoshop phần 2
41 phút
Bài 105: Dàn layout PSD phần 3
30 phút
Bài 106: Nâng cao – CSS Class – Editor
10 phút
TỔNG KẾT KHÓA HỌC
TỔNG KẾT KHÓA HỌC: CHIA SẺ BÍ QUYẾT TẠO RA UY TÍN BẢN THÂN VÀ KIẾM DỰ ÁN
17 phút

Thông tin về giảng viên

Profile photo of LÊ QUANG SONG
LÊ QUANG SONG

Thạc sĩ KHTN

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

Sáng lập viên hệ thống MyClass.vn
Sáng lập viên hệ thống ItClass.vn

Anh Song đã tốt nghiệp Thạc Sỹ ngành Khoa Học Máy Tính tại trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên. Anh luôn tâm huyết xây dựng một hệ thống giảng dạy trực tuyến nhằm tạo ra các khóa học tốt nhất, chi phí thấp nhất để hỗ trợ cho cộng đồng, cho các bạn trẻ khắp cả nước.

MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Giải 3 Nhân Tài Đất Việt năm 2007 với sản phẩm : Framework hỗ trợ phát triển 3D Game trên pocket PC.
Giải thưởng “Ý tưởng sáng tạo Gameas” của VinaGame năm 2007.
Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2007.
Giải thưởng“Eureka” cấp thành phố năm 2007.
Giải thưởng “Sáng tạo Khoa Học Kỹ Thuật Thành phố năm 2008”.
Bằng Khen Chủ Tịch Thành phố của cuộc thi “Sáng tạo Khoa Học Kỹ Thuật Thành Phố năm 2010”.

TIỂU SỬ CÔNG TÁC

1. Từ 05/2013 đến nay: Sáng lập hệ thống khóa học miễn phí Myclass.vn và Hệ thống học lập trình trực tuyến ItClass.vn
2. Từ 05/2011 đến 05/2013: Đồng sáng lập - Giám đốc Điều hành công ty Cổ phần Công nghệ Năng động.
3. Từ 4/2009 đến 04/2011: Trưởng dự án E-learning project tại Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS)
4. Từ 08/2007 đến 4/2009 : Lập trình viên tại công ty ELCA Switzerland

BÁO CÁO KHOA HỌC

[1] Le Quang Song, Tran Minh Triet, Morphing cloth textures based on human upper body pose estimation to develop virtual dressing room, Journal of Science and Technology (Vietnam Academy of Science and Technology), ISSN: 0866 708X . International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP 2013), Ho Chi Minh City, Vietnam, October 23-25, 2013
[2] Quang-Song Le and Minh-Triet Tran , Overlay upper Clothing Textures to Still Images based on Human Pose Estimation, Rinton Press , JMM Vol.10 2014, (43-57)
http://www.cse.hcmut.edu.vn/acomp2013
http://www.youtube.com/watch?v=xpwACV3UfOQ

Các khóa học được học viên quan tâm
 • myclass.vn
  Front-End: Làm dự án thực tế với Angular 2 + Web API – Restful Service
  1 200.000 VNĐ
  0
 • jsp-servlet
  CẬP NHẬT MỚI -[Cốt lõi Java Web JSP-SERVLET core qua dự án Web Học Toeic trực tuyến
  999.000 VNĐ399.000 VNĐ
  3.7
 • myclass.vn-typescript
  TypeScript – ES6 (Javascript) qua dự án Shopping Cart – Nền tảng Node.js và AngularJs 2
  799.000 VNĐ
  0
 • learngit-teaser
  Làm chủ GIT để quản lý SourceCode trong Dự án Thực tế
  199.000 VNĐ
  5
 • myclass.vn-web-ban-hang
  Làm Web Bán Hàng chuẩn SEO – Không cần lập trình
  599.000 VNĐ399.000 VNĐ
  5
 • Web Crawler, Indexer Web Spider, cào dữ liệu
  Lập trình PHP: Thu thập (Cào) (Web Crawler – Web Spider) Dữ liệu Website qua 2 Dự án
  COMING SOON
  0

Đánh giá khóa học

 1. Profile photo of Nguyen Van Nguyen Van says:

  Đánh giá khóa học Wordpress
  Khóa học này, mình đã học được nhiều thứ cũng như những kiến thức nền tảng về web . Thầy giảng dạy rất dễ hiểu và phân tích rất có chiều sâu. Cảm ơn thầy Lê Quang Song rất nhiều vì đã tạo ra khóa học này!

  -Cách đây 6 tháng

 2. Cảm nhận khóa học wordpress
  mặc dù đăng ký đã lâu, nhưng giờ mới hoàn thành khóa học,xin cảm ơn MYCLASS đã cho mình học hỏi thêm kiến thức, thầy Lê Quang Song giảng rất dễ hiểu và chia sẻ nhiều kiến thức, khóa học giúp mình hiểu sâu được vấn đề mình đang thắc mắc vấn đề trong phần dựng PTS, làm sao để động được nội dung hay gắn cứng như vậy ? một lần nữa cảm ơn myclass, chúc năm Đinh Dậu gặt hái hơn nữa

  -Cách đây 4 tháng
 3. Thanks Thầy Song
  Rất cảm ơn thầy vì sự nhiệt tình và đã giúp em có được việc làm thêm từ khóa học này. Chúc thầy sức khỏe và có nhiều khóa học hay cho cộng đồng.

  -Cách đây 4 tháng
 4. Profile photo of Hoàng A Nam Hoàng A Nam says:


  Thầy dạy rất có tâm. Chúc thầy và gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng cây...

  -Cách đây 4 tháng
 5. Nhiệt tình và tận tâm là yếu tố em thích nhất khi học tại myclass.vn
  Cảm ơn thầy vì khóa học đầy bổ ích ạ. Nhờ thầy mà em có thêm nhiều kiến thức và có thể làm nhiều dự án bên ngoài ạ.

  -Cách đây 4 tháng
 6. Profile photo of Nv Trong Nv Trong says:

  khóa học chất lượng, giảng viên nhiệt tình
  khóa học này hay, giảng viên nhiệt huyết đã cung cấp khóa học chất lượng cho học viên và hơn cả là đã đáp ứng nhu cầu của tôi. cảm ơn myclass.

  -Cách đây 3 tháng
Những khóa học của giảng viên LÊ QUANG SONG
 • oop-myclass.vn

  Lập trình Hướng đối tượng toàn tập cả C++ và C# qua các ví dụ và các game mini

  ( 0 )
  0
  COMING SOON
 • myclass.vn-cau-truc-du-lieu

  Cấu trúc dữ liệu & giải thuật qua ví dụ kinh điển – C++ nền tảng, nâng cao, phỏng vấn xin việc

  4.3( 6 )
  157
  1 600.000 VNĐ
 • -33%
  myclass.vn-web-ban-hang

  Làm Web Bán Hàng chuẩn SEO – Không cần lập trình

  5( 1 )
  62
  599.000 VNĐ399.000 VNĐ
 • wordpress-myclass.vn

  Sở hữu website KINH DOANH, xây dựng web cho KHÁCH HÀNG. Combo 5 Dự án Thực Tế – WordPress

  5( 6 )
  360
  1 200.000 VNĐ
 • thiet-ke-web-can-ban

  Front-End: Cốt lõi thiết kế website với HTML, CSS, JavaScript , Jquery, Responsive, Bootstrap, dàn layout từ Photoshop

  5( 27 )
  464
  999.000 VNĐ

@2015 - Bản quyền thuộc về ItClass.vn - Dự án thử nghiệm - Đang chờ xin giấy phép