TypeScript – ES6 (Javascript) qua dự án Shopping Cart – Nền tảng Node.js và AngularJs 2


70 STUDENTS

Học viên: 70
Thời gian: 15 giờ 03 phút
Bài học: 98

70 HỌC VIÊN
 • Profile photo of Quốc Tuấn
 • Profile photo of Nguyễn Văn Hoàng
 • Profile photo of Paul
 • Profile photo of Trịnh Tùng Lâm
 • Profile photo of Nguyen Hoang Long
 • Profile photo of Huỳnh Trung Đạt
GHI DANH
 • 799.000 VNĐ
 • 15 giờ 03 phút

Mô tả khóa học

JavaScript giờ trở thành ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới. Trước đây JavaScript không được thiết kế để viết ứng dụng doanh nghiệp lớn. Nếu ứng dụng chỉ vỏn vẹn vài chục dòng code, JavaScript không gây khó khăn gì. Nhưng khi số dòng code lên đến hàng ngàn, rắc rối bắt đầu nảy sinh. Kiểm tra lỗi trở nên khó khăn, sửa chữa code cũng không phải dễ.

Trong những năm qua, cộng đồng lập trình viên đã đưa ra khá nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện JavaScript với hi vọng biến nó thành một ngôn ngữ lập trình thực thụ. Nổi bật nhất là TypeScript, một ngôn ngữ mới được Microsoft phát triển trong nhiều năm nhằm khắc phục các khuyết điểm lớn của JavaScript. Sau nhiều năm xông pha chiến trường, TypeScript đã thực hiện thành công sứ mệnh cứu rỗi JavaScript. Ngay cả ông lớn Google cũng tuyên bố dùng TypeScript để phát triển AngularJS 2.0 và bây giờ cả Node.js

Vì TypeScript có phong cách na ná những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng truyền thống như C# hay Java, lập trình viên của những ngôn ngữ này có thể chuyển qua dùng TypeScript rất nhanh chóng và dễ dàng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, JavaScript sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một assembly của web. Ngày càng có nhiều ngôn ngữ được biên dịch sang JavaScript, và nổi bật nhất chính là TypeScript.

NẾU BẠN LÀ TÍN ĐỒ CỦA NHỮNG CÔNG NGHỆ MỚI, CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG WEBSITE THEO HỆ THỐNG THỰC, CHẠY NHANH HƠN BẤT KÌ NGÔN NGỮ NÀO, BẠN HÃY CHỌN TYPESCRIPT NGAY TỪ BÂY GIỜ!

Yêu cầu khóa học ?

Học xong khóa học này bạn có thể ?

Ai có thể học khóa học này ?


Đề cương khóa học

Source+ facebook thảo luận Typescript
Chương 1: Thiết lập môi trường và Cài đặt - Tổng quan
Bài 2: Sử dụng mã nguồn và tài nguyên trong khóa học
04 phút
Bài 3 : Cài đặt và sử dụng Editor SublimeText – Phần 1
08 phút
Bài 4: Cài đặt và sử dụng Editor SublimeText – Phần 2 (Plugins)
11 phút
Bài 5: Thủ thuật SublimeText – Phần 1 ( Setting Toogle SideBar)
06 phút
Bài 6: Thủ thuật SublimeText – Phần 2 ( Goto)
04 phút
Bài 7: Thủ thuật SublimeText (Show Hidden Files)
05 phút
Bài 8: Thủ thuật SublimeText (Multi pointer)
04 phút
Bài 9: Thủ thuật SublimeText (Snippet)
04 phút
Bài 10: Hệ thống kiến thức
03 phút
Chương 2: ECMAScript
Bài 11: ES6 Những điều cần biết
12 phút
Bài 12: Variable – Template String – Spread – Destructing (let vs var 01)
13 phút
Bài 13: Variable – Template String – Spread – Destructing (let vs var 02)
13 phút
Bài 14: Variable – Template String – Spread – Destructing (const)
03 phút
Bài 15: Variable – Template String – Spread – Destructing (Template String)
18 phút
Bài 16: Variable – Template String – Spread – Destructing (For)
10 phút
Bài 17: Variable – Template String – Spread – Destructing (Spread)
06 phút
Bài 18: Variable – Template String – Spread – Destructing (Destructuring)
08 phút
Bài 19: Hàm – Tham số mặc định (Default params)
05 phút
Bài 20: Hàm – Tham số còn lại ( Rest params )
10 phút
Bài 21: Arrow Functions 01
08 phút
Bài 22: Arrow Functions 02
06 phút
Bài 23: Con trỏ this
11 phút
Bài 24: Enhanced
12 phút
Bài 25: Hướng đối tượng: Class
07 phút
Bài 26: Hướng đối tượng: Kế thừa (Inheritance)
07 phút
Bài 27: Ôn tập Chương
03 phút
Chương 3: Ngôn ngữ TypeScript
Bài 28: Xin chào TypeScript
06 phút
Bài 29: Chương trình TypeScript đầu tiên – Cấu trúc chương trình
11 phút
Bài 30: Chương trình TypeScript đầu tiên – Cài đặt TypeScript
07 phút
Bài 31: Chương trình TypeScript đầu tiên – Biên dịch
14 phút
Bài 32: Chương trình TypeScript đầu tiên – Cấu hình (tsconfig)
20 phút
Bài 33: Biến – Kiểu dữ liệu – Kiểu dữ liệu cơ bản
12 phút
Bài 34: Biến – Kiểu dữ liệu – Mảng (Array)
05 phút
Bài 35: Biến – Kiểu dữ liệu – Tuple
04 phút
Bài 36: Biến – Kiểu dữ liệu – Enum
06 phút
Bài 37: Biến – Kiểu dữ liệu – Any
04 phút
Bài 38: Biến – Kiểu dữ liệu – Void
02 phút
Bài 39: Biến – Kiểu dữ liệu – Type assertions
12 phút
Bài 40: Biến – Kiểu dữ liệu – Interface object
09 phút
Bài 41: Biến – Kiểu dữ liệu – Interface array
04 phút
Bài 42: Hàm – Return
07 phút
Bài 43: Hàm – Tham số 1
10 phút
Bài 44: Hàm – Tham số 2
08 phút
Bài 45: Hàm – Rest params
06 phút
Bài 46: Hàm – Function types
05 phút
Bài 47: Hàm – Arrow Functions
05 phút
Bài 48: Hàm – Overload
07 phút
Bài 49: Hướng đối tượng – Class 01
Bài 50: Hướng đối tượng – Class 02
14 phút
Bài 51: Hướng đối tượng – Static
11 phút
Bài 52: Hướng đối tượng – Kế thừa
06 phút
Bài 53: Hướng đối tượng – Access modifiers
09 phút
Bài 54: Hướng đối tượng – Accessors
08 phút
Bài 55: Hướng đối tượng – Abstract
10 phút
Bài 56: Hướng đối tượng – Interface
08 phút
Bài 57: Generic – Basic
05 phút
Bài 58: Generic – Method
05 phút
Bài 59: Generic – Class
09 phút
Bài 60: Module & Namespace – Cơ bản
20 phút
Bài 61: Module & Namespace – Namespace
15 phút
Bài 62: Module & Namespace – Module (phần 1)
17 phút
Bài 63: Module & Namespace – Module (phần 2)
10 phút
Bài 64: Module & Namespace – Import Export
08 phút
Bài 65: Module & Namespace – Ôn tập chương
04 phút
Chương 4: Xây dựng ứng dụng Shopping Cart
Bài 67: Xây dựng bố cục giao diện cho ứng dụng
15 phút
Bài 68: Xây dựng cấu trúc thư mục và tạo giao diện với Bootstrap – Kiến trúc Project
06 phút
Bài 69: Xây dựng cấu trúc thư mục và tạo giao diện với Bootstrap – Bootstrap
07 phút
Bài 71: Xây dựng Class và Interface cần thiết – Product
11 phút
Bài 72: Xây dựng Class và Interface cần thiết – ProductRepository
13 phút
Bài 73: Xây dựng Class và Interface cần thiết – CartItem
10 phút
Bài 74: Xây dựng Class và Interface cần thiết – Cart
09 phút
Bài 75: Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm – getItems
19 phút
Bài 76: Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm – getItemByID
12 phút
Bài 77: Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm – showItemsInHTML
12 phút
Bài 78: Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm – jQuery
12 phút
Bài 79: Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm – showBuyItem
12 phút
Bài 80: Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm – Helpers
13 phút
Bài 81: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng – Empty Cart
15 phút
Bài 82: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng – ID – Quantity
20 phút
Bài 83: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng -Validate Quantity
13 phút
Bài 84: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng – addProduct
13 phút
Bài 85: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng – getCartItemPosition
16 phút
Bài 86: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng – showCartBodyInHTML
16 phút
Bài 87: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng – showCartItemInHTML
15 phút
Bài 88: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng – showCartFooterInHTML – phần 1
12 phút
Bài 89: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng – showCartFooterInHTML – phần 2
09 phút
Bài 90: Xây dựng chức năng Update số lượng sản phẩm -shop – updateProduct
16 phút
Bài 91: Xây dựng chức năng Update số lượng sản phẩm cart – updateProduct
14 phút
Bài 92: Xây dựng chức năng Delete sản phẩm
08 phút
Bài 93: Kỹ thuật tối ưu mã nguồn
07 phút
Bài 94: Publish Project Shopping Cart
03 phút
Chương 5: Project thực hành
Bài 95: Exercise: Xây dựng ứng dụng ToDoList
09 phút
Bài 96: Exercise: Xây dựng game Batte Ship
09 phút
Bài 97: Tổng kết khóa học
05 phút

Thông tin về giảng viên

Profile photo of ZendVn
ZendVn

Sáng lập Zend.vn

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

Zendvn với đội ngũ kỹ sư CNTT nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, lập trình, bảo mật, phân tích và cung cấp giải pháp cho các dự án lớn. Chúng tôi luôn nghiên cứu, học hỏi, cập nhật các kỹ thuật mới và công nghệ mới trên thế giới để áp dụng vào các dự án phần mềm trực tuyến. Ngoài ra, chúng tôi luôn làm việc với niềm đam mê, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao nhất để tạo ra những sản phẩm tốt nhất và làm hài lòng các khách hàng khó tính nhất.

CÁC DỊCH VỤ CỦA ZENDVN
* Tư vấn thiết kế website & xây dựng các ứng dụng trực tuyến
* Thiết kế, xây dựng, phát triển website và các ứng dụng trực tuyến
* Nâng cấp, mở rộng chức năng hiện có của website và các ứng dụng trực tuyến
* Đào tạo lập trình viên theo yêu cầu của các doanh nghiệp CNTT
* Nghiên cứu, phân tích và quản lý dự án CNTT
* Hợp tác, phát triển trong lĩnh vực đào tạo CNTT và các ứng dụng trực tuyến
* Cung cấp nhân sự chất lượng cao

MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT
TIỂU SỬ CÔNG TÁC
BÁO CÁO KHOA HỌC
Các khóa học được học viên quan tâm
 • myclass.vn
  Front-End: Làm dự án thực tế với Angular 2 + Web API – Restful Service
  1 200.000 VNĐ
  0
 • jsp-servlet
  CẬP NHẬT MỚI -[Cốt lõi Java Web JSP-SERVLET core qua dự án Web Học Toeic trực tuyến
  999.000 VNĐ399.000 VNĐ
  3.7
 • myclass.vn-typescript
  TypeScript – ES6 (Javascript) qua dự án Shopping Cart – Nền tảng Node.js và AngularJs 2
  799.000 VNĐ
  0
 • learngit-teaser
  Làm chủ GIT để quản lý SourceCode trong Dự án Thực tế
  199.000 VNĐ
  5
 • myclass.vn-web-ban-hang
  Làm Web Bán Hàng chuẩn SEO – Không cần lập trình
  599.000 VNĐ399.000 VNĐ
  5
 • Web Crawler, Indexer Web Spider, cào dữ liệu
  Lập trình PHP: Thu thập (Cào) (Web Crawler – Web Spider) Dữ liệu Website qua 2 Dự án
  COMING SOON
  0

Đánh giá khóa học

Những khóa học của giảng viên ZendVn
 • myclass.vn-typescript

  TypeScript – ES6 (Javascript) qua dự án Shopping Cart – Nền tảng Node.js và AngularJs 2

  0( 1 )
  70
  799.000 VNĐ

@2015 - Bản quyền thuộc về ItClass.vn - Dự án thử nghiệm - Đang chờ xin giấy phép