Lập Trình Di Động với React Native Từ Căn Bản Tới Nâng Cao Thông Qua 5 App


107 STUDENTS

Học viên: 107
Thời gian: 41 giờ 45 phút
Bài học: 107

107 HỌC VIÊN
 • Profile photo of Đặng Quang Phúc
 • Profile photo of Cuong Phu Nguyen
 • Profile photo of Phan Phước Nghiệp
 • Profile photo of Lưu Đình Nam
 • Profile photo of Phạm Hữu Phước
 • Profile photo of Loc Minh Tung
GHI DANH

Mô tả khóa học

React Native là một framework dùng để xây dựng các ứng dụng di động sử dụng javascript do Facebook phát hành. Có thể nói đây là ngôn ngữ hot và được nhiều công ty săn lùng nhất hiện nay. Thay vì phải tốn nhiều thời gian để học nhiều ngôn ngữ khác nhau để chỉ để làm ứng dụng cho riêng một nền tảng, với React Native chỉ với một code chúng ta có thể xây dựng ứng dụng cho cả hai nền tảng IOS lẫn Android, quá tuyệt vời phải không nào!.Trong khóa học React Native từ căn bản cho tới nâng cao này sẽ giúp các bạn nắm bắt được toàn bộ kiến thức về React Native thông qua các ứng dụng thực tiễn ngoài ra thông qua khóa học có thể giúp các bạn mở rộng khả năng tìm hiểu và đọc các tài liệu liên quan để có thể tự phát triển thêm nền tảng cho bản thân mình sau này. Nào hãy nhanh tay lên và tậu ngay cho mình thêm một kiến thức mới nữa nhé.

Yêu cầu khóa học ?

 1. CSS căn bản
 2. Kiến thức cơ bản về lập trình

Học xong khóa học này bạn có thể ?

 1. Có thể làm được nhiều ứng dụng trên cả 2 nền tảng Android và IOS
 2. Có thể tự mình tìm hiểu các kiến thức liên quan tới React Native
 3. Thành thạo kiến thức về React Native
 4. Nắm vững nền tảng từ những kiến thức cơ bản nhất
 5. - Cách triển khai, cài đặt ứng dụng từ đầu tiên
 6. Cách lập trình ứng dụng đáp ứng nền tảng Android và iOS
 7. Cách triển khai và áp dụng và các app thực tế
 8. Tham gia và triển khai các dự án cho công ty
 9. Build trên thiết bị thật
 10. Tự tay làm 5 dự án
 11. Nắm được các kỹ thuạt, các kinh nghiệm từ gv khi học lập trình di động với React Native

Ai có thể học khóa học này ?

 1. Sinh Viên
 2. Mọi đối tượng yêu thích lập trình

Đề cương khóa học

Chương 1 : Cấu hình và cài đặt các công cụ cần thiết
Source Code Reat Native
Bài 0 : Chia sẽ kinh nghiệm tìm hiểu và nghiên cứu code
14 phút
Bài 1 : Hướng dẫn cài đặt React Native
11 phút
Bài 1.1 : Cấu hình Sublime Text cho React Native
06 phút
Chương 2 : Kiến thức cơ bản về ES6
Bài 2 : Biến Let, Var, Conts và Template Virals trong ES6
25 phút
Bài 3 : Arrow Function
19 phút
Bài 4 : Kiểu dữ liệu Object
15 phút
Bài 5 : Phân rã cấu trúc ( Destructuring )
13 phút
Bài 6 : Rest Paramater ( Nhận hiều tham số không biết trước )
06 phút
Bài 8 : Các xử lý mãng trong ES6
16 phút
Bài 9 : Cách sử dụng Map trong ES6
15 phút
Bài 10 : Cách sử dụng Set trong ES6
04 phút
Chương 3 : Component
Bài 11 : Tổng quan về Component
16 phút
Bài 12 : Tìm hiểu thư mục và chạy ứng dụng HelloWorld
24 phút
Bài 12.1 : Cách xuất log và gọi code Javascript
06 phút
Bài 13 : Khảo sát vòng đời của Component
11 phút
Bài 14 : Cách chỉ định code cho từng Platform Android và IOS
09 phút
Bài 15 : Khái niệm props và state
09 phút
Bài 16 : Thực hành Props
25 phút
Bài 17 : Thực hành State
15 phút
Bài 18 : Style trong React Native
05 phút
Bài 19 : Thực hành Style
13 phút
Bài 20 : Width, Height và Flex
05 phút
Bài 21 : Thực hành Width, Height và Flex
23 phút
Bài 22 : FlexBox
10 phút
Bài 23 : Thực hành FlexBox
17 phút
Bài 24 : Text Component
16 phút
Bài 25 : Thực hành Text Component
23 phút
Bài 26 : TextInput Component
16 phút
Bài 27 : Thực hành TextInput Component
22 phút
Bài 28 : Button Component
08 phút
Bài 29 : Image Component
21 phút
Bài 30 : Thực hành Image
34 phút
Bài 31 : View Component
11 phút
Bài 32 : Thực hành View Component
16 phút
Bài 33 : Tìm hiểu ý nghĩa của Import và Export trong React Native
29 phút
Bài 34 : Xây dựng giao diện đăng nhập Pokemon
01 giờ 17 phút
Bài 35 : Cách xử lý Username và Password
01 giờ 10 phút
Bài 36 : Thiết kế giao diện ứng dụng Calculator
38 phút
Bài 37 : Xử lý logic ứng dụng Calculator
26 phút
Bài 38 : Chuyển Màn Hình Với Navigator
38 phút
Bài 39 : Truyền tham số trong Navigator
19 phút
Bài 40 : ProgressBar
11 phút
Bài 41: Activity Indicator
06 phút
Bài 42 : Notification
33 phút
Bài 43 : ScrollView
09 phút
Bài 44 : Cách sử dụng ListView
29 phút
Bài 45 : Thêm dữ liệu cho ListView
12 phút
Bài 46 : Hiển thị ListView dạng Object
20 phút
Bài 47 : Hiển thị ListView dạng Grid
19 phút
Bài 48 : SearchView và ListView
47 phút
Bài 49 : Picker
28 phút
Bài 50 : Switch Button
07 phút
Bài 51 : Slider
13 phút
Bài 52 : KeyboardAvoidingView
14 phút
Bài 53 : DrawerLayout
31 phút
Bài 54 : Cách sử dụng thư viện ViewPager, Tab cho Android và IOS
42 phút
Bài 55 : Modal
23 phút
Bài 56 : WebView
32 phút
Bài 57 : Google Map
33 phút
Bài 58 : Tìm hiểu các props trong Google Map
23 phút
Bài 59 : Thêm Marker trong Google Map
48 phút
Bài 60 : Custom Callout Mapview
13 phút
Bài 61 : Cách sử dụng Polyline và Polygon trong MapView
14 phút
Bài 62 : Cách sử dụng Circle trong MapView
07 phút
Bài 63 : Tạo động Polyline và Polygon
29 phút
Bài 64 : Áp dụng Navigator vào Pokemon Go
25 phút
Bài 65 : Cách tạo toolbar trong giao diện Pokemon Go
35 phút
Bài 66 : Tạo Header page Trainer Pokokemon Go
26 phút
Bài 67 : Load danh sách pokomon trong Pokemon Go
54 phút
API Trong React Native
Bài 68 : Alert API
13 phút
Bài 69 : Animated API
34 phút
Bài 70 : Cách sử dụng interpolate trong Animated
30 phút
Bài 71 : addListener Animated
25 phút
Bài 72 : Animated ValueXY
14 phút
Bài 73 : Animated Spring
18 phút
Bài 74 : Animated Decay
09 phút
Bài 75 : Animated Sequence
25 phút
Bài 76 : Animated Parallel
05 phút
Bài 77 : App StopWatch phần 1
28 phút
Bài 78 : App StopWatch phần 2
30 phút
Bài 79 : App StopWatch phần 3
22 phút
Bài 80 : AppState
21 phút
Bài 81 : CheckBox
15 phút
Bài 82 : Radio Button
32 phút
Bài 83 : Lấy dữ liệu trên web và Parse Json trong React Native
45 phút
Bài 83.1 : Parse Json trong React Native
30 phút
Bài 84 : Lưu trữ dữ liệu với AsynStorage
31 phút
Bài 85 : Lưu trữ dữ liệu có cấu trúc trong AsyncStorage
29 phút
Bài 86 : MergeItem trong AsyncStorage
22 phút
Bài 87 : Them dong du lieu trong AsyncStorage
53 phút
Bài 88 : ParseJSON và gán vào ListView
34 phút
Bài 89 : Clipboard
11 phút
Bài 90 : NetInfo
10 phút
Bài 91 : PanResponder
30 phút
Bài 92 : Drag and Drop với PanResponder
42 phút
Bài 93: PanResponder và Animated
40 phút
Bài 94 : CameraRoll
24 phút
Bài 95 : LayoutAnimation
36 phút
Bài 96 : DatePicker
16 phút
Bài 97 : Geolocation
26 phút
Ứng dụng cơ bản
Bài 98 : Làm hiệu ứng Like giống Facebook
47 phút
Bài 99 : Weather App Phần 1
30 phút
Bài 99.1 Weather App Phần 1.1
55 phút
Bài 100 : Weather App Phần 2
56 phút
Bài 101 : Xuất file APK android
25 phút

Thông tin về giảng viên

Profile photo of Chế Công Bình
Chế Công Bình

Trưởng nhóm lập trình

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

Anh Chế Công Bình hiện tại là trưởng nhóm phát triển lập trình ứng dụng tại VSC.
Anh luôn mong muốn tìm kênh để chia sẻ các kinh nghiệm của mình, thông qua myclass.vn anh đã rất nhiệt tình cung cấp các khoá học rất thực tế cho cộng đồng.
Anh từng tham gia các dự án phát triển ứng dụng cho các công ty Nhật và Anh, thời gian rãnh anh thường thu âm và chia sẻ các kinh nghiệm của mình qua các khoá học.
Anh hy vọng thông qua hệ thống mới itclass.vn sẽ là kênh để anh có thể tương tác trực tiếp và hỗ trợ một cách nhanh chóng các vấn đề khi học viên thắc mắc.
Anh sẵn sàng chia sẻ tất cả các kinh nghiệm của mình cũng như tư vấn về cách học lập trình để đạt hiệu quả cao nhất.

MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT
TIỂU SỬ CÔNG TÁC
BÁO CÁO KHOA HỌC
Các khóa học được học viên quan tâm
 • maxresdefault
  Kotlin Và Anko Qua Ứng Dụng Truyện Tranh
  700.000 VNĐ500.000 VNĐ
  ( 0 REVIEWS )
 • 1*GNAMTEPpaVZM6S06p3xPBg
  Lập Trình Android Với Kotlin Thông Qua Game Ghép Hình
  500.000 VNĐ
  ( 0 REVIEWS )
 • download
  Clone ứng dụng Foody sử dụng Android và FireBase Realtime
  1 200.000 VNĐ
  0
 • react-native
  Lập Trình Di Động với React Native Từ Căn Bản Tới Nâng Cao Thông Qua 5 App
  1 200.000 VNĐ
  0
 • oop-myclass.vn
  Lập trình Hướng đối tượng toàn tập cả C++ và C# qua các ví dụ và các game mini
  COMING SOON
  ( 0 REVIEWS )
 • ios-myclass.vn
  Học lập trình iOS dùng Swift 3 theo phương pháp THỰC DỤNG qua 15 ứng dụng thực tế
  1 200.000 VNĐ
  5

Đánh giá khóa học

Những khóa học của giảng viên Chế Công Bình

@2015 - Bản quyền thuộc về ItClass.vn - Dự án thử nghiệm - Đang chờ xin giấy phép