Học lập trình iOS dùng Swift 3 theo phương pháp THỰC DỤNG qua 15 ứng dụng thực tế


44 STUDENTS

Học viên: 44
Thời gian: 26 giờ
Bài học: 127

44 HỌC VIÊN
 • Profile photo of Nguyễn Xuân Hoàng
 • Profile photo of Nam Nguyen
 • Profile photo of Trần Nguyên Trọng
 • Profile photo of Lưu Đình Nam
 • Profile photo of Cường
 • Profile photo of Nguyễn Huy Phong
GHI DANH

Mô tả khóa học

* Học qua dự án thực tế là một trong những cách học hiệu quả nhất hiện nay. Cách học này đã và đang được áp dụng ở nhiều nước phát triển trên thế giới. Mô hình này được Myclass.vn áp dụng triệt để qua tất cả các khoá học và được rất nhiều học viên ưa thích, ghi danh và học tập.

* Khoá học iOS này là một trong những khoá học được đầu tư rất công phu và tâm huyết từ việc xây dựng đề cương đến việc trình bày rất cụ thể qua 15 dự án rất thực tế.

 • Lập trình iOS Swift đang rất hot hiện nay và đang được nhiều nhà tuyển dụng tìm kiếm. Lương của một bạn mới tốt nghiệp và nắm vững, tham gia các dự án iOS ít nhất 10tr đồng. Lương của một freelancer tham gia vào lập trình iOS ít nhất 15$ / giờ. Không những kiếm tiền từ các công việc như trên, các bạn có thể hoàn toàn tự tạo ra các app và Khởi nghiệp.
 • Ưu điểm của Swift là một ngôn ngữ lập trình bậc cao và dạng Script, dựa trên 2 ngôn ngữ lâu đời là C và Objective C. Xét về ngôn ngữ lập trình bậc cao, khi chúng ta viết code ngôn ngữ bậc cao thì máy cần phải biên dịch thành mã máy, quá trình này được gọi là compile để giúp máy tính hiểu được. Còn về ngôn ngữ dạng Script, ngôn ngữ phổ biến mà chúng ta có thể biết tới là Python, là ngôn ngữ không cần compile, hệ thống sẽ thực thi kết quả song song khi bạn tiến hành viết code. Script sẽ giúp chúng ta giảm tải quá trình phát triển ứng dụng của lập trình viên, có thể code và test liên tục.
 •  Mục tiêu khóa học nhằm cung cấp các kiến thức về lập trình iPhone sử dụng ngôn ngữ Swift thông qua hơn 15 project thực tế tại myclass.vn
 • Các project được lựa chọn với tiêu chí giúp ích cho cá nhân trong cuộc sống hàng ngày, có thể là làm việc, giải trí, rèn luyện và chăm sóc sức khỏe, mở mang kiến thức v.v.
 • Các kĩ năng khác mà học viên có thể có được:
 • – Quản lí phiên bản từ BitBucket với Source Tree
 • – Sử dụng các thư viện khác của swift với CocoaPod
 • – Lập trình tuân theo Coding convention

Yêu cầu khóa học ?

Học xong khóa học này bạn có thể ?

Ai có thể học khóa học này ?


Đề cương khóa học

Nhóm thảo luận facebook + Slide/sourcecode
Project 0 – Tạo môi trường cài đặt
Bài 1: Hướng dẫn tài và cài đặt XCode
03 phút
Bài 2: Giới thiệu sơ về XCode Tạo thử ứng dụng, build & deploy máy ảo
07 phút
Bài 3: Cài đặt máy ảo
02 phút
Cài đặt máy ảo Mac trong Windows
13 phút
Project 1 – Các câu nói tạo động lực cho bản thân
Bài 10: Tên tác giả, vấn đề trùng
11 phút
Bài 11: Hình nền
08 phút
Bài 12: Chuyển màn hình
18 phút
Bài 13: Cải tiến 6 Thêm lựa chọn, chuyển trang, Tác giả
27 phút
Bài 14: Tổ chức mã nguồn Lấy dữ liệu từ DataHelper
11 phút
Bài 15: Cải tiến 8 Hẹn giờ
04 phút
Bài 16: Cải tiến 9 Sử dụng Date Picker END
16 phút
Project 2 - Dự án thông tin cấp cứu ( Emergency info)
Bài 18: Tạo mới dự án, push lên server bitbucket org
08 phút
Bài 19: Tạo icon cho app
05 phút
Bài 20: Thiết kế giao diện cơ bản chưa auto layout
16 phút
Bài 21: Sử dụng auto layout để tự điều chỉnh
09 phút
Bài 22: Ánh xạ các thành phần giao diện thành các biến
13 phút
Bài 23: Thêm nút done cho bàn phím để kết thúc việc nhập
08 phút
Bài 24: Bổ sung nút Done cho toàn bộ text field và text view còn lại
05 phút
Bài 25: Lưu và nạp dữ liệu với CSDL mặc định
13 phút
Bài 26: Gọi điện thoại Tái tổ chức mã nguồn
13 phút
Bài 27: Thay đổi avatar
14 phút
Bài 28: Xem trước hình khi thay avatar
21 phút
Bài 29: Lưu và nạp ảnh avatar
13 phút
Bài 30: Xây dựng chức năng thêm các contact khác
26 phút
Bài 31: Scrollview và hoàn thành ứng dụng End
21 phút
Project3: Ứng dụng FlashLight
Bài 33: Tạo dự án, icon, commit lên bitbucket
05 phút
Bài 34: Xử lí thay đổi giá trị của slider 1
26 phút
Bài 35: Xử lí sự kiện text field thay đổi giá trị, thêm nút Done bàn phím
14 phút
Bài 36: Thêm scrollview xử lí bàn phím che khuất
08 phút
Bài 37: Tạo màn hình toàn bộ một màu để làm đèn pin
12 phút
Bài 38: Giải quyết vấn đề lần đầu tiên sử dụng End
09 phút
Project 4 – Dự án iPhone showcase
Bài 40: Tạo dự án, icon, commit server
05 phút
Bài 41: Màn hình loại sản phẩm với CollectionView
25 phút
Bài 42: Màn hình danh sách sản phẩm ứng với loại sản phẩm
25 phút
Bài 43: Màn hình chi tiết sản phẩm
18 phút
Bài 44: Cải tiến Tùy biến nút back
08 phút
Bài 45: Cải tiến Về thẳng màn hình chính End
04 phút
Project 5 - TODO List
Bài 47: Chuẩn bị dự án dùng Core Data
05 phút
Bài 48: Thiết kế màn hình chính với tableview Nạp dữ liệu mẫu lên
20 phút
Bài 49: Thêm công việc và xóa công việc
12 phút
Bài 50: Chuyển từ todo sang done và ngược lại
10 phút
Bài 51: Delete all và settings với switch
21 phút
Bài 52: Thêm chức năng hiệu chỉnh nội dung task
08 phút
Bài 53: Chèn dữ liệu và Nạp toàn bộ dữ liệu lên
17 phút
Bài 54: Cập nhật và xóa (End)
16 phút
Project 6 - Quick note
Bài 55: Giới thiệu ứng dụng
04 phút
Bài 56: Chuẩn bị Tạo dự án, set icon, thêm ảnh, tạo cấu trúc ban đầu, main controller, p
07 phút
Bài 57: Tạo mô hình CSDL và tự phát sinh lớp entity
12 phút
Bài 58: Thiết kế màn hình chính Cell tự thay đổi kích thước
23 phút
Bài 59: Thiết kế màn hình danh sách tag
11 phút
Bài 60: Checkpoint 1 Nạp danh sách note từ dữ liệu mẫu
23 phút
Bài 61: Checkpoint 2 Danh sách tag Danh sách notes ứng với tag
18 phút
Bài 62: Hiển thị nội dung note và ds các tags
17 phút
Bài 63: Thêm nút Done cho bàn phím và Xử lí bàn phím bị che khuất
12 phút
Bài 64: Hiển thị động danh sách ảnh với scrollview
28 phút
Bài 65: Xử lí việc xóa ảnh và cập nhật scrollview
23 phút
Bài 66: Check point 4 – Lưu note
18 phút
Bài 67: Thêm ảnh cho note với imagepicker
11 phút
Bài 68: Thêm note mới
09 phút
Bài 69: Xóa note, xóa tag (end)
08 phút
Project 7 - Health Track
Bài 70: Giới thiệu ứng dụng
02 phút
Bài 71: Tạo dự án, icon, cấu hình controller cho các tab, images
11 phút
Bài 72: Tạo CSDL, viết sẵn hàm create, lấy chỉ số hiện tại
19 phút
Bài 73: Màn hình theo dõi lượng cà phê
20 phút
Bài 74: Màn hình theo dõi lượng nước
15 phút
Bài 75: Thống kê nước và cà phê
26 phút
Bài 76: Màn hình theo dõi cân nặng và chiều cao
16 phút
Bài 77: Thống kê chỉ số cơ thể (End)
16 phút
Project 8 - Tip calculator
Bài 79: Tạo mới, thêm icon, cấu trúc lại dự án
06 phút
Bài 80: Thiết kế màn hình tip
21 phút
Bài 81: Tính tiền tip và hiển thị kết quả có định dạng tiền tệ
21 phút
Bài 82: Gởi tiền tiết kiệm đơn giản theo năm
29 phút
Bài 83: Gởi tiền nâng cao theo tháng (End)
29 phút
Project 9 – Magnifier
Bài 85: Chuẩn bị dự án, thêm icon, tái cấu trúc mã nguồn
04 phút
Bài 86: Hiển thị hình ảnh từ camera
16 phút
Bài 87: Touch để focus, slider để zoom
14 phút
Bài 88: Xử lí sự kiện pinch để zoom Lưu và nạp tỉ lệ zoom (End)
08 phút
Project 10 – Audio player
Bài 89: Giới thiệu dự án Music Player
02 phút
Bài 90: Thiết kế màn hình chính và ánh xạ giao diện
18 phút
BÀi 91: Nạp danh sách các bài hát từ tập tin Property List
11 phút
Bài 92: Play, Pause và hiển thị thông tin bài hát
14 phút
Bài 93: Slider cập nhật thời gian chơi nhạc
15 phút
Bài 94: Xử lí shuffle & repeat End
20 phút
Project 11 - News feed RSS
Bài 95: Giới thiệu ứng dụng Đọc tin rss
02 phút
Bài 96: Tạo dự án mới
04 phút
Bài 97: Parse nội dung XML
19 phút
Bài 98: Hiển thị danh sách bài viết
06 phút
Bài 99: Hiển thị nội dung bài viết
10 phút
Bài 100: Popover hiển thị ngày tạo (End)
09 phút
Project 12 - My current place
Bài 101: Giới thiệu ứng dụng
03 phút
Bài 102: Tạo mới dự án, thêm icon, tái tổ chức mã nguồn
04 phút
Bài 103: Hiển thị vị trí hiện tại
14 phút
Bài 104: Các thông số khi di chuyển
18 phút
Bài 105: Vẽ đoạn đường đã di chuyển
08 phút
Bài 106: Lưu vào CSDL đường chạy
08 phút
Bài 107: Nạp thông tin thống kê từ CSDL
15 phút
Project 13 - Mini shop
Bài 109: Tạo dự án, tái cấu trúc mã nguồn, thêm ảnh
05 phút
Bài 110: Tạo sidemenu
14 phút
BÀi 111: Tạo lược đồ Cơ sở dữ liệu
07 phút
Bài 112: Tạo sidemenu để điều hướng
28 phút
Bài 113: Thêm sản phẩm mới
20 phút
Bài 114: Hiển thị danh sách sản phẩm
09 phút
Bài 115: Thực hiện bán hàng
32 phút
Bài 116: Thống kê doanh thu End
14 phút
Project 14 - Currency & value converter
Bài 117: Giới thiệu ứng dụng
02 phút
Bài 118: Lấy Danh sách tỉ giá
17 phút
Bài 119: Thực hiện chuyển đổi tí giá
16 phút
Bài 120: Cải tiến đảo loại và Loading
05 phút
Project 15 – English-Vietnamese Dictionary
Bài 121: Giới thiệu dự án
03 phút
Bài 122: Tạo mới dự án, thêm icon, tái cấu trúc
03 phút
Bài 123: Thiết kế màn hình và thêm CSDL từ điển
08 phút
Bài 124: Viết lớp truy vấn CSDL
19 phút
Bài 125: Hiển thị kết quả tra từ End
25 phút

Thông tin về giảng viên

Profile photo of DnD Team
DnD Team

Thạc Sỹ KHTN

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

*** NGUYỄN LÊ HOÀNG DŨNG ***
===========================================
- Quá trình đào tạo:
+ 2011 – 2015: Đại học Khoa học Tự nhiên - Thạc sĩ – Khoa học máy tính
+ 2007 – 2011: Đại học Khoa học Tự nhiên - Cử nhân - Công nghệ thông tin
- Chứng chỉ:
+ 2016: Phương pháp giảng dạy Đại học theo học chế tín chỉ
+ 2015: Professional Skills Enhancement for Lecturers

* ** TRẦN DUY QUANG ***
===========================================
- Quá trình đào tạo:
+ 2013: Thạc sĩ Khoa học máy tính Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM
+ 2009: Cử nhân Công nghệ thông tin Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM

MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT

* ** NGUYỄN LÊ HOÀNG DŨNG ***
===========================================
- Các dự án đã triển khai:
+ Công ty Cách Tân (GlobeDr Việt Nam)
+ Vị trí: Lập trình viên iOS
+ Mô tả công việc: Xây dựng ứng dụng mạng xã hội giữa bệnh nhân, bác sĩ trên môi
trương iOS. Người dùng có thể thực hiện các chức năng chính như: trò chuyện giữa bệnh nhân, bác sĩ; quản lý lịch hẹn khám cho bác sĩ, bệnh nhân; tìm kiếm bác sĩ, nhà thuốc, bệnh viện…
+ Cá nhân:
+ Vị trí: Quản lý dự án và Lập trình viên iOS;
+ Mô tả công việc: Lập trình Ứng dụng và Games trên môi trường iOS. Một số ứng dụng và
game như: Từ điển Anh-Việt, Đàm thoại Anh-Việt; Ứng dụng học Toán; Ứng dụng học Tiếng Anh; Ứng dụng hướng dẫn chơi Game Clash Royale; Ứng dụng nghe nhạc eTarab; Ứng dụng quản lý việc đặt in ảnh PickEasyEvents; Game 2048, Kuku Kube; ứng dụng bán hàng Pos4Woo, Ứng dụng nghe nhạc eTarab…

*** TRẦN DUY QUANG ***
===========================================
+ PickEasy: Quản lý việc đặt hàng in ảnh trên iPhone.
+ StrawFarm: Quản lý việc thu hoạch dâu của nông trại ở Úc.
+ PoolPath: Ứng dụng quản lí công việc của nhân viên.

TIỂU SỬ CÔNG TÁC

*** NGUYỄN LÊ HOÀNG DŨNG***
===========================================
- Từ 2011 – nay: Giảng dạy một số môn thuộc Khoa CNTT - KHTN như Lập trình di động, Lập trình Game,
Lập trình hướng đối tượng, Lập trình ứng dụng quản lý.
- Từ 2015-2016
+ Công ty: Cách Tân (GlobeDr Việt Nam)
+ Chức vụ: Lập trình viên iOS
+ Mô tả công việc: Tham gia lập trình ứng dụng trên môi trường iOS.

*** TRẦN DUY QUANG ***
===========================================
+2009-2015: Trợ giảng tại khoa Công nghệ thông tin, Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM. Các môn chính: Lập trình Windows, Lập trình ứng dụng quản lý.
+ 02/2016 đến nay: Freelancer chuyên về mobile và web.

BÁO CÁO KHOA HỌC
Các khóa học được học viên quan tâm
 • maxresdefault
  Kotlin Và Anko Qua Ứng Dụng Truyện Tranh
  700.000 VNĐ500.000 VNĐ
  ( 0 REVIEWS )
 • 1*GNAMTEPpaVZM6S06p3xPBg
  Lập Trình Android Với Kotlin Thông Qua Game Ghép Hình
  500.000 VNĐ
  ( 0 REVIEWS )
 • download
  Clone ứng dụng Foody sử dụng Android và FireBase Realtime
  1 200.000 VNĐ
  0
 • react-native
  Lập Trình Di Động với React Native Từ Căn Bản Tới Nâng Cao Thông Qua 5 App
  1 200.000 VNĐ
  0
 • oop-myclass.vn
  Lập trình Hướng đối tượng toàn tập cả C++ và C# qua các ví dụ và các game mini
  COMING SOON
  ( 0 REVIEWS )
 • ios-myclass.vn
  Học lập trình iOS dùng Swift 3 theo phương pháp THỰC DỤNG qua 15 ứng dụng thực tế
  1 200.000 VNĐ
  5

Đánh giá khóa học

 1. Profile photo of Tú Trần Tú Trần says:

  Tốt
  Học được nhiều kĩ thuật nhưng mà thầy nên dạy qua 1 chút cơ bản

  -Cách đây 7 tháng
Những khóa học của giảng viên DnD Team
 • ios-myclass.vn

  Học lập trình iOS dùng Swift 3 theo phương pháp THỰC DỤNG qua 15 ứng dụng thực tế

  5( 1 )
  44
  1 200.000 VNĐ

@2015 - Bản quyền thuộc về ItClass.vn - Dự án thử nghiệm - Đang chờ xin giấy phép