Làm dự án thực tế với ASP.NET MVC, WebAPI và AngularJS


4.9( 18 Đánh giá )
407 STUDENTS

Học viên: 407
Thời gian: 42 giờ 59 phút
Bài học: 71

407 HỌC VIÊN
 • Profile photo of Phan Văn Nguyên
 • Profile photo of Trí Thức
 • Profile photo of Sơn Kim
 • Profile photo of Quốc Tuấn
 • Profile photo of Bạch Ngọc Toàn
 • Profile photo of Nguyễn Thanh Đà
GHI DANH
 • 999.000 VNĐ
 • 42 giờ 59 phút

Mô tả khóa học

Đây không đơn thuần là khóa học giúp các bạn làm dự án hay làm project thực tế mà nó còn bao gồm các kiến thức và kỹ năng giúp các bạn làm việc chuyên nghiệp trong môi trường công ty phần mềm. Để giúp các bạn không bị lạc lõng trong giai đoạn đầu bước vào nghề lập trình, mình đã thiết kế lên khóa học này dựa trên các kinh nghiệm và kỹ năng được đúc kết trong quá trình học tập và làm việc qua các dự án và công ty khác nhau.

Ngoài kiến thức phổ quát về công nghệ đến các kiến thức chuyên sâu về .NET mà mình muốn truyền đạt lại cho các bạn. Khóa học cũng sẽ giúp các bạn có thêm các kỹ năng như quản lý source code với Git, Unit testing, phân tích thiết kế code và cơ sở dữ liệu. Đưa các giải pháp cho các vấn đề khác nhau mà chúng ta gặp trong dự án.

Với một khóa học tổng hợp và chuyên sâu các kỹ năng cần thiết để làm dự án các bạn được học cả backend với C#, Entity Framework, các design pattern đồng thời cả những kiến thức frontend như Jquery, AngularJs. Ngoài ra mình cũng sẽ nói thêm về SQL Server cho các bạn còn chưa có nhiền kinh nghiệm và kiến thức về nó.

Với mong muốn tạo ra giá trị cao nhất cho các bạn khi tham gia khóa học này, mình đã cố gắng đưa những best practices vào dự án giúp các bạn dễ dàng thích nghi với môi trường công việc, dễ dàng mở rộng cũng như đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng trong tương lai.

Yêu cầu khóa học ?

 1. Các bạn có kiến thức cơ bản về Web, C#, ASP.NET và Javascript

Học xong khóa học này bạn có thể ?

 1. Học xong có thể làm một website hoàn chỉnh từ backend đến frontend và unit test, quản lý source code chuyên nghiệp với Git và sử dụng một số design pattern

Ai có thể học khóa học này ?

 1. Các bạn có định hướng Lập trình Website theo công nghệ .Net

Đề cương khóa học

CHƯƠNG I: Phần backend – server side sử dụng Entity Framwork, Repository, Unit Of Work, IoC
Source code và slide khóa học ASP.NET MVC, WebAPI và AngularJS
Bài 2: Thiết kế cơ sở dữ liệu theo chức năng dự án
42 phút
Bài 3: Dựng cấu trúc dự án thực tế
23 phút
Bài 4: Cách sử dụng Git và Source Tree để quản lý source code dự án.
18 phút
Bài 6: Thiết kế class cho phần Entity framwork Code First
36 phút
Bài 7: Triển khai Repository và Unit Of Work cho Data Access Layer
37 phút
Bài 8: Triển khai phần Service xử lý business logic cho dự án
40 phút
Bài 9: Hoàn thiện tầng service và viết thêm phương thức ngoài Repository
22 phút
Bài 10: Unit testing cho phần service và repository
44 phút
Bài 11: Triển khai Web API để tạo Resfull API
26 phút
Bài 12: Cách tổ chức project web và viết Web API
41 phút
Bài 13: Sử dụng Autofac để triển khai Dependency Injection trong dự án
21 phút
Bài 14: Sử dụng Automapper để map giá trị hai đối tượng.
28 phút
Bài 15: Tích hợp ASP.NET Identity cho phần chứng thực người dùng
50 phút
CHƯƠNG II: Phần frontend sử dụng AngularJS, Web API
Bài 16: Tổng quan về AngularJS và cách cài đặt sử dụng Bower
18 phút
Bài 17: Khái niệm và cách sử dụng Controller và view trong AngularJS
19 phút
Bài 18: Khái niệm và cách sử dụng scope và rootScope
15 phút
Bài 19: Services trong AngularJS
16 phút
Bài 20: Directives trong AngularJS
17 phút
Bài 21: Dựng cấu trúc phần quản trị với Single Page Application sử dụng AngularJS
20 phút
Bài 22: Triển khai cơ chế routing cho SPA bằng Angular UI Router
53 phút
Bài 23: Cách binding dữ liệu từ WebAPI ra bảng trong HTML bằng AngularJS
50 phút
Bài 24: Sử filter trong AngularJS
16 phút
Bài 25: Sử dụng directive để tạo phân trang cho list
21 phút
Bài 26: Tìm kiếm dữliệu trong bảng bằng AngularJS
16 phút
Bài 27: Triển khai service thông báo cho người dùng
16 phút
Bài 28: Thêm mới dữ liệu và Validate Form
53 phút
Bài 29: Cập nhật dữ liệu sử dụng phương thức PUT
31 phút
Bài 30: Validate form trong AngularJS
22 phút
Bài 31: Xóa dữ liệu sử dụng AngularJS
10 phút
Bài 32: Xóa nhiều bản ghi trong AngularJS
29 phút
Bài 33: Cách nhúng CK Editor trong phần nội dung
37 phút
Bài 34: Cách nhúng CKFinder cho quản lý ảnh
16 phút
Bài 35: Quản lý tag cho từng sản phẩm
35 phút
Bài 36: Quản lý nhiều ảnh cho sản phẩm
22 phút
Bài 37: Tạo Form Đăng nhập cho người Quản trị
22 phút
Bài 38: Đăng nhập trang quản trị sử dụng ASP.NET Identity
52 phút
Bài 39: Bổ túc kiến thức về GIT, SoureTree và Github Extension for Visual Studio
52 phút
CHƯƠNG III: Phần trang khách hàng sử dụng ASP.NET MVC 5
Bài 40: Ghép giao diện HTML vào file Master layout cho project Web
38 phút
Bài 41: Binding các thành phần dùng chung sử dụng PartialView
46 phút
Bài 42: Binding slide và sản phẩm trên trang chủ
44 phút
Bài 43: Sử dụng RouteConfig để tạo Friendly URL (Link thân thiện SEO)
40 phút
Bài 44: Tạo trang danh sách sản phẩm và phân trang
51 phút
Bài 45: Sắp xếp sản phẩm trong danh sách theo điều kiện
10 phút
Bài 46: Tạo trang tìm kiếm sản phẩm với chức năng Autocomplete
27 phút
Bài 47: Tạo trang chi tiết sản phẩm và hiển thị sản phẩm liên quan
35 phút
Bài 48: Tạo trang danh sách sản phẩm theo tag
42 phút
Bài 49: Tạo trang giới thiệu sử dụng page
25 phút
Bài 50: Sử dụng output cache trong ASP.NET MVC
15 phút
Bài 51: Tạo trang liên hệ và sử dụng Google Map API
58 phút
Bài 52: Gửi phản hồi và Gửi mail trong ASP.NET sử dụng SMTP
56 phút
Bài 53: Tạo trang đăng ký thành viên và sử dụng Captcha
41 phút
Bài 54: Đăng nhập trong ASP.NET MVC với ASP.NET Identity
38 phút
Bài 55: Tạo trang giỏ hàng trong ASP.NET –Phần 1
01 giờ 13 phút
Bài 56: Tạo trang giỏ hàng trong ASP.NET – Phần 2
01 giờ 28 phút
Bài 57: Quản lý user, phân quyền cho user sử dụng ASP.NET Identity
01 giờ 40 phút
Bài 58: Thống kê doanh thu và vẽbiểu đồ sử dụng Store Procedure trong Code First
01 giờ 38 phút
Bài 59: Bổ túc kiến thức về Entity Framework
30 phút
Bài 60: Các kỹ thuật tăng cường SEO cho website của bạn
43 phút
Bài 61: Các lỗi thường gặp và cách khắc phục
19 phút
Bài 62: Trả lời câu hỏi của học viên và giải thích về dự án
46 phút
Bài 63: Cách đóng gói dự án và publish lên hosting
23 phút
Bài 64: Tâm sự và chia sẻ về nghề nghiệp
12 phút
Bài 65: Tích hợp thanh toán qua ngân lượng
01 giờ 30 phút
Bài 66: Đăng nhập với Facebook và Google
37 phút
Bài 67: Tổng hợp fix lỗi lần 1
01 giờ 12 phút
Bài 68: Bổ sung tính năng lần 1
48 phút
Bài 69: Upload và nhập dữ liệu từ Excel
01 giờ 06 phút
Bài 70: Xuất dữ liệu ra Excel và PDF
31 phút

Thông tin về giảng viên

Profile photo of Bạch Ngọc Toàn
Bạch Ngọc Toàn

Senior .Net - TEDU

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

Họ và tên: Bạch Ngọc Toàn
Ngày sinh: 12/11/1989
Nghề nghiêp: Senior .Net
Sở thích: Ca hát, lập trình và đọc sách
Hiện đang là: Senior kiêm trainer tại kênh đào tạo trực tuyến TEDU. Và có hơn 3 năm làm dự án về ASP.NET

MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT
TIỂU SỬ CÔNG TÁC

Senior .Net tại Tek Experts Vietnam,

BÁO CÁO KHOA HỌC
Các khóa học được học viên quan tâm
 • myclass.vn
  Front-End: Làm dự án thực tế với Angular 2 + Web API – Restful Service
  1 200.000 VNĐ
  0
 • jsp-servlet
  CẬP NHẬT MỚI -[Cốt lõi Java Web JSP-SERVLET core qua dự án Web Học Toeic trực tuyến
  999.000 VNĐ399.000 VNĐ
  3.7
 • myclass.vn-typescript
  TypeScript – ES6 (Javascript) qua dự án Shopping Cart – Nền tảng Node.js và AngularJs 2
  799.000 VNĐ
  0
 • learngit-teaser
  Làm chủ GIT để quản lý SourceCode trong Dự án Thực tế
  199.000 VNĐ
  5
 • myclass.vn-web-ban-hang
  Làm Web Bán Hàng chuẩn SEO – Không cần lập trình
  599.000 VNĐ399.000 VNĐ
  5
 • Web Crawler, Indexer Web Spider, cào dữ liệu
  Lập trình PHP: Thu thập (Cào) (Web Crawler – Web Spider) Dữ liệu Website qua 2 Dự án
  COMING SOON
  0

Đánh giá khóa học

 1. Profile photo of Tuấn Văn Tuấn Văn says:

  Các bạn sinh viên sắp đi làm nên học
  Đúng như quảng cáo của anh Toàn, áp dụng rất nhiều best practice trong này, bản thân mình là fresher, khóa này cũng cố lại cho mình những kiến thức còn khá mơ hồ trước đây nhất là code first. cho mình rất nhiều kỹ năng hay từ cách code, cách fix bug, và quan trọng hơn hết là rất sát với các quy trình sản xuất phần mềm. Quá đáng đồng tiền bát gạo.

  -Cách đây 1 năm
 2. Khóa học rất hay và bổ ích
  - Project toàn công nghệ mới - Cấu trúc khá giống với project những cty hay apply. - Học hỏi được nhiều thứ mới

  -Cách đây 1 năm
 3. Hay!
  Đầy đủ chi tiết, giảng viên nhiệt tình :)

  -Cách đây 1 năm
 4. Tuyệt vời !!
  Khóa học cung cấp cho mình rất nhiều kiến thức rất hay và cũng đã phần nào giải đáp rất nhiều thắc mắc lâu nay còn học thêm đc nhiều kỹ năng mới khác nữa, mong sẽ có nhiều khóa học như thế này hơn nữa trong tương lai các anh chị trong it.myclass nhé

  -Cách đây 1 năm
 5. Bổ ích và rất thực tế
  Khóa học rất hay, cung cấp cho mình rất nhiều kiến thức thực tế mà trước này mình chưa biết, ngoài ra còn cung cấp nhiều kỹ năng mới, chuyên nghiệp hơn. Hy vọng có nhiều khóa học hay bổ ích tại trung tâm như khóa học này. Xin cảm ơn myclass!

  -Cách đây 1 năm
 6. LÀM DỰ ÁN THỰC TẾ VỚI ASP.NET MVC, WEBAPI VÀ ANGULARJS
  Khóa học rất hay và thú vị. Cảm ơn myClass, anh Toàn rất nhiều. Qua khóa học mình học được rất nhiều thứ mới mẻ. Anh Toàn hỗ trợ rất nhiệt tình.

  -Cách đây 1 năm
 7. LÀM DỰ ÁN THỰC TẾ VỚI ASP.NET MVC, WEBAPI VÀ ANGULARJS
  Khóa học này đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mình. Giáo viên giảng tận tình chu đáo. Mong myclass có nhiều khóa học bổ ích như vậy.

  -Cách đây 1 năm
 8. Profile photo of Windy Windy says:

  LÀM DỰ ÁN THỰC TẾ VỚI ASP.NET MVC, WEBAPI VÀ ANGULARJS
  Khóa học rất hay, giảng viên tậm tâm và nhiệt tình, cung cấp cho mình nhiều kinh nghiệm và kiến thức rất bổ ít.

  -Cách đây 1 năm
 9. Rat chat luong
  Khoá học rất chất lượng và đầy đủ nội dung thực tế theo cong nghệ hiện nay. Gv huong dan rat nhiet trong viec ho tro bai giang. Hy vong anh Toan ra bai sau ung dung thực tế hon nua nhu có phần nhập xuất đơn hàng va in ds san phẩm, in hoa don ban hang trong gio hang luon.

  -Cách đây 12 tháng
 10. Tốt
  Giảng viên nhiệt tình... Thanks khóa học của anh nhiều...

  -Cách đây 9 tháng
 11. Profile photo of Trí Thức Trí Thức says:

  Khóa học tuyệt vời
  Cảm ơn anh đã giúp em hiểu hơn về OOP. Khóa học nhiều kiến thức rất hay, giảng viên support nhiệt tình nữa!!! Mong a sẽ có thêm nhiều khóa nữa.. :v

  -Cách đây 7 tháng
 12. Profile photo of Hoàng Tân Hoàng Tân says:

  khóa học rất bổ ích
  thật sự đây là một khóa học rất bổ ích đối với mình. mình thật sự cảm ơn. nhưng mình có ít góp như này: - Anh Toàn có thể vừa code vừa nói lên chức năng hoặc demo tại chổ thì sẽ hay hơn là viết 1 lèo rồi tới cuối bài mới demo mình cảm thấy vậy không trực quan - Anh Toàn rất giỏi tiếng anh nhưng có lẽ phát âm rất nhiều từ nghe hơi sai. làm em nghe nhiều em phát âm theo. ví dụ như page anh Toàn phát âm là pếch....

  -Cách đây 5 tháng
 13. Khóa học rất tốt
  Anh Toàn dạy rất hay, kiến thức bao quát nhưng cũng đi sâu vào từng trường hợp, nói chung rất ok :)

  -Cách đây 5 tháng
 14. Khóa học rất thực tế
  Khóa học đem lại cho mình nhiều kiến thức thực tế, hy vọng tác giả có nhiều khóa học như thế trong tương lai :)

  -Cách đây 5 tháng
 15. Khóa học tốt
  Khóa học hay và bổ ích.

  -Cách đây 5 tháng
 16. Tuyệt vời
  Cuối cùng cũng thực sự học xong dự án này :D , sau khi học xong mình cảm thấy rất tuyệt vời và tự tin hơn , và đặc biệt là biết được cần phải học những gì để trở thành 1 web developer thực sự . Em cũng hy vọng anh Toàn sẽ có những dự án chất lượng như này trong tương lai

  -Cách đây 3 tháng
 17. Profile photo of trongle trongle says:

  Tuyệt vời
  Khóa học rât hay. Em mong anh Toàn ra nhiều dự án hơn nữa. Nhưng giảm cho bọn em những người đã là thành viên xíu. Em biết là giá tốt thì mới được hàng tốt . Nhưng em mong không phải bán thận . Cảm ơn anh

  -Cách đây 3 tuần
 18. Đúng là tuyệt vời
  Toàn không những giỏi mà còn rất có tâm ^^%... Nói chung là số tiền để học khóa học rẻ hơn nhiều so với giá trị thật của nó.

  -Cách đây 6 ngày
Những khóa học của giảng viên Bạch Ngọc Toàn

@2015 - Bản quyền thuộc về ItClass.vn - Dự án thử nghiệm - Đang chờ xin giấy phép