Làm App ANDROID giống App Mua sắm LAZADA – Kết nối Android đến Web services cả PHP và ASP.NET


212 STUDENTS

Học viên: 212
Thời gian: 61 giờ 42 phút
Bài học: 88

212 HỌC VIÊN
 • Profile photo of Pham Van Luong
 • Profile photo of tungnm90
 • Profile photo of Quyết Thắng
 • Profile photo of vo tan tai
 • Profile photo of Nguyễn Xuân Hoàng
 • Profile photo of Võ Đình Thiết
GHI DANH
 • 999.000 VNĐ
 • 61 giờ 42 phút

Mô tả khóa học

Với sự phát triển ngày càng mạnh và được ứng dụng ngày càng nhiều vào thực tế của các ứng dụng Android, chính vì điều đó đã làm cho nó trở thành một ngành hot nhất hiện nay và thu hút được nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ đam mê lập trình. Để có thể học được cách lập trình Android các bạn đã tìm tới các trung tâm, các website để được tiếp xúc với môi trường lập trình android, nhưng các kiến thức các bạn nhận được là kiến thức căn bản và các bạn vẫn chưa biết cách áp dụng các kiến thức căn bản đó để có thể biến nó thành một ứng dụng hoàn chỉnh.
Thông qua khóa học Lazada này các bạn sẽ nắm bắt được cách vận dụng các kiến thức cơ bản của android để hoàn thành ứng dụng, ngoài ra các bạn sẽ còn biết được cách tổ chức code theo mô hình MVP pattern để có thể quản lý code tốt hơn, không những vậy các bạn sẽ nắm bắt được cách thức tạo Webservice với cả 2 ngôn ngữ lập trình Web hot nhất hiện nay là PHP và ASP.NET cũng như cách trao đổi dữ liệu của Webservice và ứng dụng Android.
Khi đến với khóa học này các bạn sẽ có thể làm các ứng dụng liên quan tới Webservice cũng như ứng dụng bán hàng và đặt hàng trên thiết bị Android.

Yêu cầu khóa học ?

 1. Kiến thức căn bản về lập trình
 2. Đã học qua khóa học Lập Trình Android Căn Bản Tới Nâng Cao
 3. Đã biết kiến thức căn bản về ASP.NET
 4. Đã biết kiến thức căn bản về PHP

Học xong khóa học này bạn có thể ?

 1. Làm được các ứng dụng liên quan tới Webservice
 2. Có thể hiểu thêm về các trả JSON trong PHP và ASP.NET
 3. Có thể viết code và update code theo mô hình MVP Pattern
 4. Nắm bắt được quy trình làm ứng dụng

Ai có thể học khóa học này ?

 1. Những bạn đam mê Lập Trình Android
 2. Sinh Viên đang theo học ở các trường Cao Đẳng, Đại Học
 3. Những bạn đã và đang muốn làm một ứng dụng Android hoàn chỉnh ngoài thực tế

Đề cương khóa học

CHƯƠNG 1: CÁC KIẾN THỨC NỀN TẢNG & PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG MUA SẮM
Souce code khóa học lazada
Chương 2 : Webservice
Bài 11.1 : Tạo database code first WEB API MVC 5
41 phút
Bài 11.2 : Truy vấn LinQ To Entity WEB API MVC 5
36 phút
Bài 11.3 : Tạo Web API với MVC 4
40 phút
Bài 11.4 : ParseJSON Trong Android
20 phút
Chương 3 : MVP Pattern
Bài 12 : Tìm hiểu mô hình MVP
16 phút
Bài 13 : Demo MVP Pattern
36 phút
Chương 4 : Thiết kế CHI TIẾT CÁC MÀN HÌNH ứng dụng LAZADA
Bài 14 : Thiết kế màn hình chào ( splash screen )
43 phút
Bài 15 : Thiết kế giao diện trang chủ
01 giờ 31 phút
Bài 16 : Tạo menu đa cấp load danh mục sản phẩm trong DrawerLayout Phần 1
01 giờ 11 phút
Bài 16.1 : Tạo menu đa cấp load danh mục sản phẩm trong DrawerLayout Phần 2
45 phút
Bài 16.2 Tạo menu đa cấp load danh mục sản phẩm trong DrawerLayout Phần 3
51 phút
Bài 17 : Thiết kế giao diện trang đăng nhập
44 phút
Bài 17.1 : Sử dụng CustomView để tạo PasswordEditText
48 phút
Bài 17.2 : Sử dụng CustomView để tạo ClearEditText
17 phút
Bài 17.3 : Tạo chức năng đăng nhập facebook với Facebook SDK
38 phút
Bài 17.4 : Xử lý menu sau khi đăng nhập Grapth API Facebook SDK
54 phút
Bái 17.5 : Đăng nhập bằng Google Plus
01 giờ 01 phút
Bài 18 : Xây dựng giao diện trang đăng ký và hiệu ứng toolbar
55 phút
Bài 19 : Bắt lỗi mật khẩu cho PasswordEditText
28 phút
Bài 20 : Xử lý trang đăng ký
01 giờ 55 phút
Bài 21 : Xử lý chức năng đăng nhập với SharePreference
53 phút
Bài 22 Giới thiệu RecyclerView Android
35 phút
Bài 23 : Kết hợp RecyclerView và CardView
22 phút
Bài 24 : Sửa database và lỗi tiếng việt trong MySQL
51 phút
Bài 25 : Load danh sách sản phẩm cho trang điện tử phần 1
01 giờ 45 phút
Bài 26 : Load danh sách sản phẩm trang điện tử phần 2
01 giờ 05 phút
Bài 27 : Load danh sách sản phẩm trang điện tử phần 3
39 phút
Bài 28 : Load danh sách sản phẩm trang điện tử phần 4
30 phút
Bài 29 : Load danh sách sản phẩm trang điện tử phần 5
01 giờ 22 phút
Bài 30 : Hiển Thị Danh Sách Sản Phẩm Khi Click Vào RecyclerView
02 giờ
Bài 31 : Load more RecyclerView android
55 phút
Bài 32 : Xử lý trang chi tiết sản phẩn phần 1
01 giờ 11 phút
Bài 33 : Xử lý trang chi tiết sản phẩn phần 2
27 phút
Bài 34 : Tạo Slider trang chi tiết sản phẩm
54 phút
Bài 35 : Load thông tin và thông số kỹ thuật
55 phút
Bài 36 : Thêm đánh giá sản phẩm
54 phút
Bài 37 : Load danh sách đánh giá trang chi tiết
40 phút
Bài 38 : Load danh sách đánh giá
28 phút
Bài 39 : Thêm giỏ hàng
33 phút
Bài 40 : Hiển thị số lượng sản phẩm giỏ hàng trong menu item
21 phút
Bài 41 : Hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ hàng
36 phút
Bài 42 : Xóa sản phẩm trong giỏ hàng
13 phút
Bài 43 : Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
48 phút
Bài 44 : Thiết kế giao diện trang thanh toán
21 phút
Bài 45: Thực hiện chức năng thanh toán
01 giờ 30 phút
Bài 46 : Thực hiện chức năng thanh toán phần 2
33 phút
Bài 47 : Truy vấn các sản phẩm khuyến mãi
35 phút
Bài 48 : Hiển thị danh sách sản phẩm khuyến mãi
39 phút
Bài 49 : Hướng dẫn kiểm tra sản phẩm có khuyến mãi hay không
28 phút
Bài 50 : Thực hiện chức năng tìm kiếm
41 phút
Bài 51 : Load sản phẩm khi click vào menu Drawer
38 phút
Chương 3 : BACK-END - XÂY DỰNG TRANG QUẢN TRỊ PHP
Bài 52 : Hướng dẫn sử dụng template có sẵn và tách code
48 phút
Bài 53 : Ôn lại kiến thức HTML và CSS
01 giờ 10 phút
Bài 54 : Ôn lại kiến thức Jquery và Ajax
45 phút
Bài 55 : Thêm loại sản phẩm và phân trang
42 phút
Bài 56 : Xử lý phân trang và check all checbox
34 phút
Bài 57 : Xóa loại sản phẩm
01 giờ 16 phút
Bài 58 : Load lại dữ liệu và phân trang khi xóa
23 phút
Bài 59 : Tìm kiếm loại sản phẩm và ví dụ về BootStrap
30 phút
Bài 60 : Sử dụng thư viện Krajee upload hình sản phẩm
01 giờ 01 phút
Bài 61 : Hướng dẫn sử dụng Tinymce
26 phút
Bài 62 : Sử dụng JQuery để phát sinh động chi tiết sản phẩm
35 phút
Bài 63 : Thủ thuật lấy hình từ Krajee và thêm sản phẩm
45 phút
Bài 64 : Xóa sản phẩm
28 phút
Bài 65 : Sửa sản phẩm phần 1
36 phút
Bài 66 : Sửa sản phẩm phần 2
16 phút
Bài 67 : Sửa sản phẩm phần 3
55 phút
Bài 68 : Sử dụng thư viện Bootpag
25 phút
Bài 69 : Đăng nhập
37 phút
Bài 70 : Session và Cookie
30 phút
Bài 71 : Hướng dẫn fix lỗi đánh giá và load chi tiết sản phẩm
27 phút
Bài 72 : Xây dựng trang quản lý đơn đặt hàng Phần 1
34 phút
Bài 73 : Xây dựng trang quản lý đơn đặt hàng Phần 2
33 phút
Bài 74 : Xây dựng trang quản lý đơn đặt hàng Phần 3
45 phút
Bài 75 : Xây dựng trang quản lý đơn đặt hàng Phần 4
33 phút
Bài 76 : Xây dựng trang quản lý đơn đặt hàng Phần 5
40 phút

Thông tin về giảng viên

Profile photo of Chế Công Bình
Chế Công Bình

Trưởng nhóm lập trình

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

Anh Chế Công Bình hiện tại là trưởng nhóm phát triển lập trình ứng dụng tại VSC.
Anh luôn mong muốn tìm kênh để chia sẻ các kinh nghiệm của mình, thông qua myclass.vn anh đã rất nhiệt tình cung cấp các khoá học rất thực tế cho cộng đồng.
Anh từng tham gia các dự án phát triển ứng dụng cho các công ty Nhật và Anh, thời gian rãnh anh thường thu âm và chia sẻ các kinh nghiệm của mình qua các khoá học.
Anh hy vọng thông qua hệ thống mới itclass.vn sẽ là kênh để anh có thể tương tác trực tiếp và hỗ trợ một cách nhanh chóng các vấn đề khi học viên thắc mắc.
Anh sẵn sàng chia sẻ tất cả các kinh nghiệm của mình cũng như tư vấn về cách học lập trình để đạt hiệu quả cao nhất.

MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT
TIỂU SỬ CÔNG TÁC
BÁO CÁO KHOA HỌC
Các khóa học được học viên quan tâm
 • maxresdefault
  Kotlin Và Anko Qua Ứng Dụng Truyện Tranh
  700.000 VNĐ500.000 VNĐ
  ( 0 REVIEWS )
 • 1*GNAMTEPpaVZM6S06p3xPBg
  Lập Trình Android Với Kotlin Thông Qua Game Ghép Hình
  500.000 VNĐ
  ( 0 REVIEWS )
 • download
  Clone ứng dụng Foody sử dụng Android và FireBase Realtime
  1 200.000 VNĐ
  0
 • react-native
  Lập Trình Di Động với React Native Từ Căn Bản Tới Nâng Cao Thông Qua 5 App
  1 200.000 VNĐ
  0
 • oop-myclass.vn
  Lập trình Hướng đối tượng toàn tập cả C++ và C# qua các ví dụ và các game mini
  COMING SOON
  ( 0 REVIEWS )
 • ios-myclass.vn
  Học lập trình iOS dùng Swift 3 theo phương pháp THỰC DỤNG qua 15 ứng dụng thực tế
  1 200.000 VNĐ
  5

Đánh giá khóa học

 1. very tốt ạ
  Đợi khóa ra hơi lâu ạ

  -Cách đây 11 tháng
Những khóa học của giảng viên Chế Công Bình

@2015 - Bản quyền thuộc về ItClass.vn - Dự án thử nghiệm - Đang chờ xin giấy phép