COMING SOON
Khóa học đang trong thời gian hoàn thiện, mong các bạn thông cảm
ĐÓNG
COMING SOON


Cốt lõi Java Web JSP-SERVLET core qua dự án Web Học Toeic trực tuyến


3.7( 3 Đánh giá )
78 STUDENTS

Học viên: 78
Thời gian: 60 giờ 40 phút
Bài học: 90

78 HỌC VIÊN
 • Profile photo of Đặng Tùng
 • Profile photo of Big Star
 • Profile photo of Trung
 • Profile photo of Trí Thức
 • Profile photo of Nguyễn Cao Đỗ
 • Profile photo of Cuong Phu Nguyen
COMING SOON
Khóa học đang trong thời gian hoàn thiện, mong các bạn thông cảm
ĐÓNG
 • COMING SOON
 • 60 giờ 40 phút

Mô tả khóa học

JavaServer Pages (JSP) là gì?

JavaServer Pages (JSP) là một công nghệ để phát triển các Webpage mà hỗ trợ nội dung động, giúp các lập trình viên chèn java code vào trong các HTML page bằng việc sử dụng các JSP tag đặc biệt, hầu hết bắt đầu với <% và kết thúc với %>.

Một thành phần JavaServer Pages (JSP) là một loại Java Servlet, được thiết kế để thực hiện vai trò của một giao diện người dùng (User Interface) cho một ứng dụng Java Web. Lập trình viên Web viết JSPs như là các text file mà kết nối HTML code hoặc XHTML code, phần tử XHTML, và các JSP actions và câu lệnh JSP được nhúng.

Tại sao sử dụng JSP?

JavaServer Pages (JSP) thường hoạt động với cùng mục đích như các chương trình độc lập bởi sử dụng Common Gateway Interface (CGI). Nhưng JSP thường có một số lợi thế trong khi so sánh với CGI:

 • Hiệu năng tốt hơn đáng kể bởi vì JSP cho phép nhúng các phần tử động trong chính các HTML page thay vì phải có một CGI file riêng biệt.
 • JSP luôn luôn được biên dịch trước khi nó được xử lý bởi Server, không giống như CGI/Perl mà yêu cầu Server tải một trình thông dịch (Interpreter) và Target Script mỗi khi trang được yêu cầu.
 • JavaServer Pages (JSP) được xây dựng ở trên cùng của Java Servlet API, vì thế, giống Servlet, JSP cũng có quyền truy cập tới tất cả Enterprise Java APIs mạnh mẽ, bao gồm JDBC, EJB, JAXP, …
 • Các JSP page có thể được sử dụng để kết nối với Servlet mà xử lý Business logic, mô hình được hỗ trợ bởi Java Servlet.

Khoá học Cốt lỗi JSP- SERVLET tại MyClass.vn cung cấp toàn bộ các kiến thức từ cơ bản nhất đến chuyên sâu, cốt lỗi về JSP – SERVLET. Đây là khoá học tiền đề giúp bạn có thể tạo ra các ứng dụng web lớn dựa trên ngôn ngữ Java.

Nhu cầu tuyển dụng?

Java – Java Web được tuyển nhiều bởi các công ty lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực như bảo hiểm, y tế, giáo dục, ngân hàng. Việc nắm bắt các công nghệ lập trình Web trên nền tảng Java sẽ giúp bạn có được những mức lương khá cao.

Yêu cầu khóa học ?

 1. Có kiến thức về lập trình căn bản, từng học qua 1 ngôn ngữ lập trình bất kì như C,C++,Java,C#
 2. Có kiến thức về Java căn bản, hướng đối tượng trong Java
 3. Từng học qua lập trình web là 1 lợi thế

Học xong khóa học này bạn có thể ?

 1. Các bạn có thể làm ra 1 website hoàn chỉnh sử dụng công nghệ Jsp - Servlet kết hợp công nghệ JDBC, Ajax, Javascript, Bootstrap.
 2. Ôn tập lại được kiến thức Java căn bản, hướng đối tượng trong Java.
 3. Biết cách phân tích, thiết kế chức năng của 1 ứng dụng web.
 4. Biết cách phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu sử dụng hệ quản trị Mysql
 5. Làm tiền đề, cốt lỗi để các bạn học lên các công nghệ lập trình web cao hơn trong Java ứng dụng các framework như: spring mvc, hibernate

Ai có thể học khóa học này ?

 1. Bất cứ ai đam mê lập trình web, muốn định hướng theo lập trình web.

Đề cương khóa học

Chương 1: Tổng quan giới thiệu khóa học
Bài 2: Slide + sourcecode + tài liệu + Thảo luận Facebook
Chương 2: Hướng dẫn cài đặt phần mềm hỗ trợ lập trình JSP-SERVLET
Chương 3: Tổng quan về servlet và jsp
Bài 12: Tổng quan lập trình với JSP, ưu điểm lập trình web với Jsp so với Servlet, giới thiệu về JSP Scriptlet tag và JSP Implicit Object:
23 phút
Bài 13: Tìm hiều về JSP Implicit Object: Request, response, tìm hiều về lớp RequestDispatcher trong jsp, tìm hiểu về Jsp Expression Tag
24 phút
Bài 14: Tìm hiểu về JSTL Core Tags: c:if, c:forEach trong Jsp, expression Language (EL) trong JSP – Phần 1
30 phút
Bài 15: Tìm hiểu về JSTL Core Tags: c:if, c:forEach trong Jsp, expression Language (EL) trong JSP – Phần 2
19 phút
Bài 16: Tìm hiểu về Jsp Action – jsp:include
12 phút
Bài 17: Tại sao không nên sử dụng Scriptlet Tag để viết java code
30 phút
Chương 4: Mô hình MVC kết hợp Jsp và Servlet
Bài 18: Truyền dữ liệu từ servlet tới jsp sử dụng setAttribute, getAttribute, RequestDispatcher
16 phút
Bài 19: Tổng quan mô hình mvc (model 2) trong lập trình Jsp – Servlet – Phần 1
13 phút
Bài 20: Tổng quan mô hình mvc (model 2) trong lập trình Jsp – Servlet – Phần 2
26 phút
Bài 21:Hướng dẫn quản lý session (Session Tracking) trong servlet và jsp – Phần 1
23 phút
Bài 22:Hướng dẫn quản lý session (Session Tracking) trong servlet và jsp – phần 2
16 phút
Bài 23:Giới thiệu về JDBC và các bước tạo kết nối giữa Jsp – Servlet và Mysql – phần 1
22 phút
Bài 24:Giới thiệu về JDBC và các bước tạo kết nối giữa Jsp – Servlet và Mysql – phần 2
14 phút
Bài 25: Tìm hiểu đối tượng PreparedStatement và ví dụ thêm dữ liệu vào Mysql
38 phút
Bài 26:Tìm hiểu về đối tượng Result Set và ví dụ hiển thị dữ liệu từ Mysql
33 phút
Bài 27: Hướng dẫn export và import database trong mysql
12 phút
Bài 28: Hướng dẫn sử dụng DropdownList trong jsp – servlet – Phần 1
38 phút
Bài 29: Hướng dẫn sử dụng DropdownList trong jsp – servlet – Phần 2
37 phút
Bài 30: Hướng dẫn sử dụng Radio Button trong jsp – servlet và ví dụ chấm điểm trắc nghiệm online – P1
41 phút
Bài 31: Hướng dẫn sử dụng Radio Button trong jsp – servlet và ví dụ chấm điểm trắc nghiệm online – P2
47 phút
Bài 32: Hướng dẫn sử dụng Radio Button trong jsp – servlet và ví dụ chấm điểm trắc nghiệm online – P3
21 phút
Bài 33: Hướng dẫn phân trang trong jsp – servlet phía server side và ví dụ – P1
10 phút
Bài 34: Hướng dẫn phân trang trong jsp – servlet phía server side và ví dụ – P2
52 phút
Bài 35: Hướng dẫn phân trang trong jsp – servlet phía server side và ví dụ – P3
33 phút
Bài 36: Upload single file trong jsp và servlet sử dụng thư viện apache common – P1
42 phút
Bài 37: Upload single file trong jsp và servlet sử dụng thư viện apache common – P2
33 phút
Bài 38: Upload multiple file trong jsp – servlet sử dụng thư viện apache common
32 phút
Bài 39: Thêm dữ liệu từ file excel vào Mysql trong Jsp – Servlet sử dụng thư viện apache POI
51 phút
BÀi 40: Thêm dữ liệu tiếng việt vào mysql trong jsp – servlet
15 phút
Bài 41:Ôn tập lại 1 số kiến thức về Javascript – Phần 1
43 phút
Bài 41:Ôn tập lại 1 số kiến thức về Javascript – Phần 2
26 phút
Bài 42: Giới thiệu về công nghệ Ajax, asynchronous trong ajax và cách thức hoạt động của Ajax trong jsp – servlet
10 phút
Bài 43: Tìm hiều về đối tượng XMLHttpRequest trong Ajax
41 phút
BÀi 44: Hướng dẫn tạo chức năng comment sử dụng Ajax trong jsp – servlet – Phần 1
47 phút
BÀi 44: Hướng dẫn tạo chức năng comment sử dụng Ajax trong jsp – servlet – Phần 2
17 phút
BÀi 45: Hướng dẫn tạo chức năng search sử dụng Ajax trong jsp – servlet – Phần 1
51 phút
BÀi 45: Hướng dẫn tạo chức năng search sử dụng Ajax trong jsp – servlet – Phần 2
14 phút
BÀi 46: Validate dữ liệu phía client – side trong jsp – servlet sử dụng Javascript
19 phút
Bài 47: Hướng dẫn phân trang trong Jsp – Servlet sử dụng Jquery có sẵn – Phần 1
41 phút
Bài 47: Hướng dẫn phân trang trong Jsp – Servlet sử dụng Jquery có sẵn – Phần 2
12 phút
Bài 47: Hướng dẫn phân trang trong Jsp – Servlet sử dụng Jquery có sẵn – Phần 3
13 phút
CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE HỌC TOEIC TRỰC TUYẾN
Bài 49: Thiết kế csdl phù hợp với hệ thống – P1
46 phút
Bài 49: Thiết kế csdl phù hợp với hệ thống – P2
29 phút
Bài 50: Xây dựng giao diện trang chủ sử dụng template mẫu, hướng dẫn sử dụng template
42 phút
Bài 51: Xây dựng chức năng hiển thị slide banner trong trang chủ
41 phút
Bài 52: Xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập – Phần1
43 phút
Bài 52: Xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập – Phần 2
44 phút
Bài 52: Xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập – Phần 3
35 phút
Bài 52: Xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập – Phần 4
01 giờ 08 phút
Bài 52: Xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập – Phần 5
54 phút
Bài 53: Thiết kế giao diện trang quản lý và hướng dẫn xây dựng quản lý phần hướng dẫn học ngữ pháp – P1
58 phút
Bài 53: Thiết kế giao diện trang quản lý và hướng dẫn xây dựng quản lý phần hướng dẫn học ngữ pháp – P2
47 phút
Bài 53: Thiết kế giao diện trang quản lý và hướng dẫn xây dựng quản lý phần hướng dẫn học ngữ pháp – P3
01 giờ 47 phút
Bài 53: Thiết kế giao diện trang quản lý và hướng dẫn xây dựng quản lý phần hướng dẫn học ngữ pháp – P4
60 phút
Bài 53: Thiết kế giao diện trang quản lý và hướng dẫn xây dựng quản lý phần hướng dẫn học ngữ pháp – P5
01 giờ 40 phút
Bài 53: Thiết kế giao diện trang quản lý và hướng dẫn xây dựng quản lý phần hướng dẫn học ngữ pháp – P6
57 phút
Bài 53: Thiết kế giao diện trang quản lý và hướng dẫn xây dựng quản lý phần hướng dẫn học ngữ pháp – P7
01 giờ 44 phút
Bài 54: Thiết kế chức năng hướng dẫn học ngữ pháp – P1
01 giờ 03 phút
Bài 54: Thiết kế chức năng hướng dẫn học ngữ pháp – P2
01 giờ 17 phút
Bài 54: Thiết kế chức năng hướng dẫn học ngữ pháp – P3
56 phút
Bài 55: Xây dựng chức năng tìm kiếm
55 phút
Bài 56: Xây dựng chức năng comment cho website – Phần 1
56 phút
Bài 56: Xây dựng chức năng comment cho website – Phần 2
01 giờ 07 phút
Bài 57: Xoá bài hướng dẫn ngữ pháp, phân trang, chức năng check nội dung
43 phút
Bài 58: Quản lý đề thi – Phần 1
01 giờ 30 phút
Bài 58: Quản lý đề thi – Phần 2
56 phút
Bài 59: Làm bài thi TOEIC hoàn chỉnh – Phần 1
01 giờ 30 phút
Bài 59: Làm bài thi TOEIC hoàn chỉnh – Phần 2
01 giờ 45 phút
Bài 59: Làm bài thi TOEIC hoàn chỉnh – Phần 3
01 giờ 43 phút
Bài 60 – Xây dựng chức năng quản lý phần hướng dẫn học từ vựng – P1
35 phút
Bài 60 – Xây dựng chức năng quản lý phần hướng dẫn học từ vựng – P2
01 giờ 42 phút
BÀi 61: Xây dựng chức năng hướng dẫn phần học từ vựng
42 phút
BÀi 62: Xây dựng chức năng quản lý làm bài tập phần đọc
01 giờ 11 phút
BÀi 63: Xây dựng chức năng làm bài tập phần đọc – Phần 1
01 giờ 25 phút
BÀi 63: Xây dựng chức năng làm bài tập phần đọc – Phần 2
35 phút
Bài 64: Xây dựng chức năng quản lý bài tập nghe
01 giờ 06 phút
Bài 65: Xây dựng chức năng làm bài tập nghe
41 phút
Bài 66: Upload website lên host free
35 phút

Thông tin về giảng viên

Profile photo of Trương Tùng Lâm
Trương Tùng Lâm

Java Web Developer

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

* Học công nghệ thông tin - Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật
* Java Web Developer

MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT

* 2,5 năm làm việc với Java web Jsp, Servlet, Spring MVC, Hibernate

TIỂU SỬ CÔNG TÁC
BÁO CÁO KHOA HỌC
Các khóa học được học viên quan tâm
 • myclass.vn
  Front-End: Làm dự án thực tế với Angular 2 + Web API – Restful Service
  1200.000 VNĐ840.000 VNĐ
  ( 0 REVIEWS )
 • jsp-servlet
  Cốt lõi Java Web JSP-SERVLET core qua dự án Web Học Toeic trực tuyến
  COMING SOON
  3.7
 • myclass.vn-typescript
  TypeScript – ES6 (Javascript) qua dự án Shopping Cart – Nền tảng Node.js và AngularJs 2
  799.000 VNĐ
  0
 • learngit-teaser
  Làm chủ GIT để quản lý SourceCode trong Dự án Thực tế
  199.000 VNĐ
  5
 • myclass.vn-web-ban-hang
  Làm Web Bán Hàng chuẩn SEO – Không cần lập trình
  599.000 VNĐ
  5
 • Web Crawler, Indexer Web Spider, cào dữ liệu
  Lập trình PHP: Thu thập (Cào) (Web Crawler – Web Spider) Dữ liệu Website qua 2 Dự án
  COMING SOON
  0

Đánh giá khóa học

 1. Profile photo of Big Star Big Star says:

  hay
  Bài giảng có nhiều demo thú vị

  -Cách đây 8 tháng
 2. Profile photo of Hùng Hùng says:


  Khóa học này có đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của bạn hay không? không Bạn cảm thấy chất lượng khóa học này như thế nào? khóa học dạy kiến thức nền tảng thì okie, nhưng những phương thức bạn viết chưa hay, dẫn đến người học bị ảnh hưởng lối tư duy như vậy, ví dụ như GrammarguidelinemanageDAO các phương thức rối mù nhiều cái mình nghĩ k cần thiết. Bạn cảm thấy giảng viên như thế nào? các clip của bạn khá dài, đa phần gỡ rối làm cho người xem chán nãn vì không trọng tâm vấn đề. có thể bạn mới làm clip lần đầu nên nói hơi lắp. Mình thấy mới mức giá như vậy mà đổi lại chất lượng khóa học như vậy là không xứng đáng.

  -Cách đây 2 tháng
 3. Profile photo of Myname Myname says:

  Đánh giá khóa học - CỐT LÕI JAVA WEB JSP-SERVLET CORE QUA DỰ ÁN WEB HỌC TOEIC TRỰC TUYẾN
  Khóa học này có đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của bạn hay không? + Hoàn toàn không. Bạn cảm thấy chất lượng khóa học này như thế nào? + Chất lượng khóa học rất kém, kiến thức thì rất cơ bản, một số bài kéo dài clip lan man làm lãng phí thời gian. Bạn cảm thấy giảng viên như thế nào? + Giảng viên không chuyên nghiệp, giảng bài không logic, bố cục trình bày không rõ ràng. Nhiều vấn đề nên nói nhưng lại bỏ qua. Riêng em, cảm thấy rằng giảng viên hoàn thành video cho có, nhiều video trình bày lỗi, giảng bài nửa vời và ẩu. + Cách giảng bài của giảng viên rất khó hiểu, em thấy tự tìm hiểu bên ngoài còn nhanh hơn. Em được các bạn giới thiệu và biết đến trang web học trực tuyến này, đây cũng là khóa đầu tiên em họctại myclass.vn nhưng em thấy khóa này không chất lượng với khoản tiền mà em đã bỏ ra. Em cảm ơn myclass.vn cho em cơ hội bày tỏ suy nghĩ.

  -Cách đây 2 tháng
Những khóa học của giảng viên Trương Tùng Lâm

@2015 - Bản quyền thuộc về ItClass.vn - Dự án thử nghiệm - Đang chờ xin giấy phép