C# toàn tập căn bản – chuyên sâu – Dự án Quản lý hệ thống chấm công – nhân sự


0 STUDENTS

Học viên: 0
Thời gian: 00 phút
Bài học: 51

0 HỌC VIÊN
  PRIVATE COURSE

  Mô tả khóa học

  Hòa mình Hòa mình vào sự phát triển nhanh đến tột độ của ngành công nghệ thông tin hiện nay, nền công nghiệp lập trình phần mềm đã và đang khẳng định vị thế của mình trong giới cộng đồng. Tuy nhiên, việc công nghệ phát triển quá nhanh đã làm cho chất lượng sinh viên được đào tạo từ các trường Đại Học, Cao Đẳng không thể đáp ứng kịp thời với nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao của các công ty trong và ngoài nước.

  Với mong muốn xây dựng một đội ngũ lập trình vững mạnh, giàu kinh nghiệm thực tế, Myclass đã biên soạn khóa học “C# toàn tập căn bản – chuyên sâu – Dự án Quản lý hệ thống chấm công – nhân sự”. Đây là một trong những đề tài phần mềm phổ biến nhất hiện nay mà bất kỳ công ty lớn nào cũng cần phải có để quản lý được hệ thống nhân viên lên đến hàng trăm người. Nhờ vào sự hỗ trợ mạnh mẽ của Microsoft C# cùng với mô hình lập trình kinh điển 3 Layer MyClass sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện phần mềm một cách chuyên nghiệp nhất từ khâu phân tích thiết kế cho đến công đoạn đóng gói và triển khai phần mềm .

  Khoá học cung cấp đầy đủ cho các bạn từ kiến thức nền tảng nhất đến tất cả các kiến thức nâng cao của ngôn ngữ C#, từ phân tích yêu cầu đến  phân tích các chức năng qua các lược đồ quan hệ qua đó bạn sẽ được giảng viên hướng dẫn cách thiết kế giao diện phần mềm và xây dựng các chức năng một cách chi tiết.

  Khóa học được xây dựng trên nền tảng .net FrameWork 4.6.1 của Microsoft lập trình Window Form hướng đến giao diện metro UI mang cảm hứng mới mẽ.

  Các tính năng tiêu biểu của phần mềm: Chấm công, tính lương, in báo cáo (Report), backup, restore đóng gói … hãy tham gia khóa học ngay hôm nay để được nhận mức giá ưu đãi các bạn nhé.

  Yêu cầu khóa học ?

  1. Kỹ thuật lập trình tốt.
  2. Đã học qua lập trình hướng đối tượng (C#).
  3. Về SQLServer: Nắm các cú pháp truy vấn SQL như insert, update, delete. Cách tạo database.

  Học xong khóa học này bạn có thể ?

  1. Nắm vững kiến thức lập trình C# Windown Form.
  2. Ứng dụng xây dựng được nhiều hệ thống quản lý khác tượng tự trên nền tảng Window Form C#.
  3. Sử dụng thuần thục Entity Framework cùng 1 số truy vấn linQ.

  Ai có thể học khóa học này ?

  1. Bắt buộc bạn phải nắm vững kiến thức về lập trình hướng đối tượng mới có thể học khóa học này.
  2. Bắt buộc bạn phải nắm về cách truy vấn cũng như sử dụng thuần thục các ngôn ngữ truy vấn SQL. Đã từng làm việc với SQL server mới có thể học khóa học này.

  Đề cương khóa học

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC
  1/ GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC – LẬP TRÌNH WINDOW FORM.
  2/ HƯỚNG DẪN CHẠY ỨNG DỤNG WINDOWN FORM ĐẦU TIÊN
  CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ SỰ KIỆN – CONTROL VÀ THUỘC TÍNH MỘT SỐ CONTROL CƠ BẢN
  3/ GIỚI THIỆU FORM – MỘT SỐ THUỘC TÍNH CỦA FORM.
  4 – 5/ GIỚI THIỆU MỘT SỐ CONTROL CƠ BẢN VÀ THUỘC TÍNH (CHECKBOX,RADIO,TEXTBOX,BUTTON…) – MỘT SỐ SỰ KIỆN THƯỜNG HAY THAO TÁC.
  CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐƠN GIẢN (ỨNG DỤNG ĐẦU TIÊN)
  6/ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ GIAO DIỆN DIỆN.
  7.1/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG CỘNG TRỪ NHÂN CHIA ĐƠN GIẢN.
  7.2/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG CỘNG TRỪ NHÂN CHIA ĐƠN GIẢN.
  CHƯƠNG 4: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 1 SỐ CONTROL LIÊN KẾT DỮ LIỆU
  8/ GIỚI THIỆU CONTROL LIST VIEW
  9/ GIỚI THIỆU CONTROL TREE VIEW
  10/ GIỚI THIỆU CONTROL COMBOBOX
  11/ GIỚI THIỆU CÒN TROL LISTBOX
  12/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SINH VIÊN ĐƠN GIẢN (KHÔNG CÓ KẾT NỐI CSDL)
  CHƯƠNG 5: GIỚI THIỆU VỀ ADO.NET – VÀ CÁC THÀNH PHẦN
  13/ GIỚI THIỆU VỀ ADO.NET
  14/ TÌM HIỂU CÁC THÀNH PHẦN TRONG ADO.NET
  15/ GIỚI THIỆU CONTROL DATA GRIDVIEW
  CHƯƠNG 6: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ĐƠN GIẢN MINH HỌA VỀ LIÊN KẾT DỮ LIỆU TỪ ADO.NET
  16/ THIẾT KẾ CSDL (SQL SERVER) VÀ TẠO GIAO DIỆN FORM QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÂN VIÊN
  17.1/ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LIÊN KẾT CSDL BẰNG ADO.NET THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG THÊM XÓA SỬA
  17.2/ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LIÊN KẾT CSDL BẰNG ADO.NET THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG THÊM XÓA SỬA (tt)
  17.3/ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LIÊN KẾT CSDL BẰNG ADO.NET THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG THÊM XÓA SỬA (tt)
  17.4/ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LIÊN KẾT CSDL BẰNG ADO.NET THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG THÊM XÓA SỬA (tt)
  CHƯƠNG 7: GIỚI THIỆU MÔ HÌNH 3 LAYER
  18/ GIỚI THIỆU MÔ HÌNH 3 LAYER
  19/ THIẾT KẾ MÔ HÌNH 3 LAYER
  20/ THỰC HIỆN TRUY VẤN THÔNG QUA MÔ HÌNH 3 LAYER
  20.1/ THỰC HIỆN TRUY VẤN THÔNG QUA MÔ HÌNH 3 LAYER (tt)
  20.2/ THỰC HIỆN TRUY VẤN THÔNG QUA MÔ HÌNH 3 LAYER (tt)
  20.3/ THỰC HIỆN TRUY VẤN THÔNG QUA MÔ HÌNH 3 LAYER (tt)
  20.4/ THỰC HIỆN TRUY VẤN THÔNG QUA MÔ HÌNH 3 LAYER (tt)
  CHƯƠNG 8: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ENTITY FRAMEWORK LÀM QUEN VỚI CÁC TRUY VẤN
  21/ GIỚI THIỆU VỀ ENTITY FRAMEWORK
  22.1/ MỘT SỐ CÚ PHÁP KHI SỬ DỤNG ENTITY FRAMEWORK
  22.2/ MỘT SỐ CÚ PHÁP KHI SỬ DỤNG ENTITY FRAMEWORK
  22.3/ MỘT SỐ CÚ PHÁP KHI SỬ DỤNG ENTITY FRAMEWORK
  22.4/ MỘT SỐ CÚ PHÁP KHI SỬ DỤNG ENTITY FRAMEWORK
  22.5/ MỘT SỐ CÚ PHÁP KHI SỬ DỤNG ENTITY FRAMEWORK
  CHƯƠNG 9: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ MÔ HÌNH 3LAYER – ENTITY FRAMEWORK
  23/ GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT YÊU CẦU – XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ USE-CASE, ERD.
  24/ PHÂN TÍCH – THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.
  25/HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3 LAYER – CÀI ĐẶT ENTITY FRAMEWORK.
  26/ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHỨC NĂNG CHO FORM CHÍNH.
  27/ HƯỚNG DẪN TẠO VÀ GỌI FORM CON.
  28.1/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG ĐẦU TIÊN – QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN VIÊN.
  28.2/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG NHẬP XUẤT NHÂN VIÊN TỪ FILE EXCEL
  28.3/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG BÁO CÁO DANH SÁCH NHÂN VIÊN THEO CÁC TIÊU CHÍ TỰ LỰA CHỌN
  28.4/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG LẬP HỢP ĐỒNG – IN HỢP ĐỒNG -QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG NHÂN VIÊN
  29.1/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CHẤM CÔNG ( IN BÁO CÁO – REPORT).
  BÀI 30.1: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ BẢNG LƯƠNG.
  BÀI 31.1: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CÁC DANH MỤC.
  BÀI 32.1: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG (ĐĂNG NHẬP – PHÂN QUYỀN – BACKUP – RESTORE).
  CHƯƠNG 10: HƯỚNG DẪN WEBSERVICE TƯƠNG TÁC PHẦN MỀM. - GIỚI THIỆU VỀ WEBSERVICE API
  34.1 GIỚI THIỆU VỀ SERVICE API
  35.1 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG WEBSERVICE THÔNG QUA ASP.NET MVC 5
  36.1 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG LẤY DỮ LIỆU TỪ WEBSERVICE
  37.1.HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG INSERT DỮ LIỆU TỪ WEBSERVICE
  CHƯƠNG 10: TỔNG KẾT
  TỔNG KẾT KHÓA HỌC – BÀI TẬP LỚN

  Thông tin về giảng viên

  Profile photo of Trương Tấn Khải
  Trương Tấn Khải

  Trưởng nhóm lập trình

  LÝ LỊCH CÁ NHÂN

  -Anh Trương Tấn Khải có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng sản phẩm trên nền tảng .NETcủa các dự án trong và ngoài nước. Hiện tại anh đang là trưởng nhóm phát triển sản phẩm trên nền tảng .NET cho hệ thống các phòng khám cho bệnh viện đa khoa. Anh cũng tham gia vào các dự án phần mềm cho các khách hàng tại Mỹ. Anh luôn tâm đắc truyền cảm hứng và kinh nghiệm của mình cho các bạn trẻ. Anh mong muốn thông qua itclass.vn anh sẽ chia sẽ những khoá học dựa trên kinh nghiệm và thực tiễn của mình.

  MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT
  TIỂU SỬ CÔNG TÁC
  BÁO CÁO KHOA HỌC
  Các khóa học được học viên quan tâm
  • csharp-myclass.vn_
   C# toàn tập căn bản – chuyên sâu – Dự án Quản lý hệ thống chấm công – nhân sự
   PRIVATE
   ( 0 REVIEWS )
  • oop-myclass.vn
   Lập trình Hướng đối tượng toàn tập cả C++ và C# qua các ví dụ và các game mini
   COMING SOON
   ( 0 REVIEWS )
  • learngit-teaser
   Làm chủ GIT để quản lý SourceCode trong Dự án Thực tế
   199.000 VNĐ
   5
  • java lap trinh
   Nhập môn Java/Hướng đối tượng Java/Một số mẫu Design Pattern Java
   COMING SOON
   2.6

  Đánh giá khóa học

  Những khóa học của giảng viên Trương Tấn Khải

  @2015 - Bản quyền thuộc về ItClass.vn - Dự án thử nghiệm - Đang chờ xin giấy phép